wniosek do pobrania na dole strony

Karta Informacyjna UiA/01/01/W  UiA/05/01/W


Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zaświadczenia.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Szczegółowe informacje
Osoba Pokój Telefon Teren
Andrzej Komorowski 47 (piętro I) 22-70-17-553 Bogatki, Grochowa, Henryków Urocze, Jesówka, Pęchery, Runów, Wólka Pęcherska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Gołków, Szczaki, Wólka Pracka, Złotokłos, Wólka Pracka PGR, Zawady, Chylice, Chyliczki
Agnieszka Zubala 47 (piętro I) 22-70-17-553 Baszkówka, Bąkówka, Głosków PGR, Kuleszówka, Robercin, Antoninów, Mieszkowo, Wola Gołkowska, Jazgarzew, Łbiska, Żabieniec, Pilawa, Chojnów, Orzeszyn, Nowinki, Karolin PGR
Paweł Tyc 46(piętro I) 22-70-17-552 Bobrowiec, Głosków-Letnisko, Jastrzębie, Julianów, Kamionka, Pólko, Siedliska
Zygmunt Podgórski 46(piętro I) 22-70-17-551 Miasto Piaseczno
Małgorzata Miksa 46(piętro I) 22-70-17-551 Miasto Piaseczno, Józefosław, Głosków2. Wymagane dokumenty.

Należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na miejscu w kancelarii lub na dole strony do pobrania

W załączeniu aktualna mapa wskazująca dokładną lokalizację działki i jej granice (mapę poglądową można m.in. wydrukować z gminnego portalu http://piaseczno.e-mapa.net/ )3. Opłaty.

Wydanie na wniosek wypisu i wyrysu z planu miejscowego jest traktowane jako podjęcie czynności urzędowej na wniosek. Jeśli jeden wniosek dotyczy np. 5 planów miejscowych to mamy do czynienia z pięcioma czynnościami urzędowymi.

1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł
d) nie więcej niż 200 zł 

Od zaświadczenia - 17 zł

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wypis i wyrys z planu zostanie wydany nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a zaświadczenie nie później niż 7 dni.

5. Doręczenie.

Wypis i wyrys oraz zaświadczenie odbiera się osobiście w pokoju nr 48 lub po całkowitym uiszczeniu wymaganej opłaty istnieje możliwość przesłania pocztą.

6. Tryb odwoławczy.

brak

7. Podstawa prawna.

· ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
· art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
· ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00