Karta Informacyjna

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zaświadczenia.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Urbanistyki i Architektury - Naczelnik Wydziału: Jacek Ryszkowski

Szczegółowe informacje:

Andrzej Komorowski Piętro I, pok. 47, tel. 70 17 553
– teren: Bogatki, Grochowa, Henryków Urocze, Jesówka, Pęchery, Runów, Wólka Pęcherska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Gołków, Szczaki, Wólka Pracka, Złotokłos, Wólka Pracka PGR, Zawady

Krzysztof Tobiasz Piętro I, pok. nr 46, tel. 70 17 552
- teren: Bobrowiec, Chylice, Chyliczki, Głosków, Głosków-Letnisko, Jastrzębie, Julianów, Kamionka, Pólko, Siedliska, Józefosław I, II, III

Hanna Durlej Piętro I, pok. 47, tel. 70 17 553
- teren: Baszkówka, Bąkówka, Głosków PGR, Kuleszówka, Robercin, Antoninów, Mieszkowo, Wola Gołkowska, Jazgarzew, Łbiska, Żabieniec, Pilawa, Chojnów, Orzeszyn, Nowinki, Karolin PGR

Zygmunt Podgórski oraz Małgorzata Miksa - Piętro I, pok. nr 46 tel. 70 17 551
-teren: miasto Piaseczno

2. Wymagane dokumenty.

Należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na miejscu w kancelarii lub na dole strony do pobrania

Załączniki:
- aktualna mapa wskazująca lokalizację działki i jej granice - szt. 1

3. Opłaty.

Od wypisu i wyrysu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
c) załącznik graficzny A4 - 20 zł/szt
d) nie więcej niż 200 zł za całość

Od zaświadczenia - 17 zł - z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. nr 225 poz. 1635

4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wypis i wyrys z planu zostanie wydany nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a zaświadczenie nie później niż 7 dni.

5. Doręczenie.

- wypis i wyrys oraz zaświadczenie odbiera się osobiście w pokoju nr 48 lub po uiszczeniu wymaganej opłaty istnieje możliwość przesłania pocztą.

6. Tryb odwoławczy.

brak

7. Podstawa prawna.

· ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23),
· art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

Urząd jest czynny:
poniedziałek
w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00

Pliki do pobrania: