Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie realizacji działań interwencyjnych
z dzikimi zwierzętami na terenie gminy Piaseczno w 2020 roku