BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ZAPRASZA
NA II KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

który odbędzie się w dniu 13 lutego 2020r., o godz. 16.30

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

 

Tematem Kongresu będzie współpraca Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi

oraz

wybór członków Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję 2020 - 2023.

Zapraszam do zgłaszania kandydatów chcących reprezentować organizacje pozarządowe w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno zgodnie z Uchwałą Nr 599/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie, w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania jej członków i brać czynny udział w jej pracach.

Zgłoszenia kandydatów do Rady można dokonać w terminie 14 dni przed Kongresem, t.j. do dnia 29 stycznia 2020 roku w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Druk formularza zgłoszenia kandydata na Kongres Organizacji Pozarządowych dostępny jest na stronie internetowej Gminy Piaseczno w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub do pobrania w Kancelarii Urzędu Miasta.

Uzyskanie informacji:

 rss@piaseczno.eu lub  tel. (22) 70 17 636 w godz. pon.- piat. 8.00 – 16.00