Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
ADK Wydział Kadr i Administracji
BPI Biuro Promocji i Informacji
BRM
Biuro Rady Miejskiej
BRP Biuro Radców Prawnych
EDG
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
FN Wydział Finansowy
GGG Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
GO Wydział Gospodarki Odpadami
INF Referat Informatyki
INW Wydział Inwestycji
IT Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego
KB Wydział Księgowości Budżetowej
USC
Urząd Stanu Cywilnego
SM Straż Miejska
Wydział Oświaty
OKM Referat Obsługi Karty Mieszkańca
OŚR Wydział Ochrony Środowiska
PM Wydział Polityki Mieszkaniowej
RZP Referat Zamówień Publicznych

 

 

 Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy

Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy
Nazwa skróconaPełna nazwa
SPM Sekretariat Prezydenta Miasta
RSP Referat Spraw Pracowniczych
AZ
Archiwum Zakładowe
ZRP Zespół Radców Prawnych
AKW Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
ZIM Zespół Inżyniera Miasta
ZPM Zespołu ds. promocji Miasta
OIN Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
RP Samodzielne stanowisko rzecznika prasowego
NW Samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego
BHP Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
ZP Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
POI Punkt Obsługi Inwestora