Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: UiA.6721.2.2020.AA odstąp.od przepr.strateg.oceny oddziaływ.na środowisko MPZP Julianów szkoła

Znak sprawy UiA.6721.2.2020.AA odstąp.od przepr.strateg.oceny oddziaływ.na środowisko MPZP Julianów szkoła

Znak pisma UiA.6721.2.2020.AA

Rodzaj dokumentu Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wytworzenia 15.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis 15.05. 2020 r. UiA.6721.2.2020.AA   OBWIESZCZENIE   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie ...

Znak sprawy: UiA.6721.1.2020.KW przystąpienie do sporządz. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak sprawy UiA.6721.1.2020.KW przystąpienie do sporządz. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak pisma UiA.6721.1.2020.KW

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 17.04.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6721.1.2020.KW   O G Ł O S Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293), art. 39...

Znak sprawy: UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak sprawy UiA.6721.3.2020.AA przystąpienie do sporządz.zm. MPZP cz.m.Piaseczna

Znak pisma UiA.6721.3.2020.AA

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 15.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6721.3.2020.AA 15.05.2020r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca dla obszaru działek ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obręb 44 Na podstawie...

Znak sprawy: UiA.6733.3.2020.AK budowa sieci wodociąg.i kanalizacji Chyliczki ul. Gwiaździsta

Znak sprawy UiA.6733.3.2020.AK budowa sieci wodociąg.i kanalizacji Chyliczki ul. Gwiaździsta

Znak pisma UiA.6733.3.2020.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis Piaseczno, dnia 2020-05-29   UiA. 6733.3.2020.AK   OBWIESZCZENIE     Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 293 ze zm.) , że na...

Znak sprawy: UiA.6733.4.2020.AK budowa linii kablowej Bogatki dz. 688, Pęchery dz. 59, 72/2 in.

Znak sprawy UiA.6733.4.2020.AK budowa linii kablowej Bogatki dz. 688, Pęchery dz. 59, 72/2 in.

Znak pisma UiA.6733.4.2020.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 28.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

Znak sprawy UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

Znak pisma UiA.6733.2.2020.KT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.6733.2.2020.KT                                               ...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2019

Znak sprawy OŚR.6220.20.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2019

Znak sprawy OŚR.6220.20.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Znak sprawy: OŚR.6220.4.2020.ŁM

Znak sprawy OŚR.6220.4.2020.ŁM

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. zakończenia postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Znak sprawy: OŚR.6220.4.2020.ŁM

Znak sprawy OŚR.6220.4.2020.ŁM

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wskazania nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Znak sprawy: OŚR.6220.5.2020

Znak sprawy OŚR.6220.5.2020

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Znak sprawy: OŚR.6220.5.2020

Znak sprawy OŚR.6220.5.2020

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Znak sprawy: OŚR.6220.9.2020

Znak sprawy OŚR.6220.9.2020

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 25.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim

Znak sprawy: OŚR.6220.11.2020

Znak sprawy OŚR.6220.11.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 21.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Znak sprawy: OŚR.6220.11.2020

Znak sprawy OŚR.6220.11.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 21.05.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Znak sprawy: UiA.6733.1.2020.AK linia kablowa NN Chyliczki dz. nr 48/81, 50/77

Znak sprawy UiA.6733.1.2020.AK linia kablowa NN Chyliczki dz. nr 48/81, 50/77

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 03.04.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 31.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zastawki piętrzącej, wykonanej w km 2+850 na rzece Głoskówce.

Znak sprawy: o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.729.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Piaseczno Sp.z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w myjni pojazdów samochodowych...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.836.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na odprowadzanie podczyszczonych w separatorze związków ropopochodnych wód opadowych i roztopowych do Kanału Jeziorki z terenu osiedla mieszkaniowego "Willa Józefina" przy ul....

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma ARB.6740.1.28.2019.AS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej : budowa drogi gminnej ul. Irysów na odcinku od ul. Orężnej do ul. Kwiatów Polskich oraz fragment drogi gminnej ul. 2KDD od skrzyżowania z ul....

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij