Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. rozbiórki  przepustu oraz budowie nowego obiektu mostowego na Kanale Piaseczyńskim w km 2+750...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma DOK.DOK3.9700.57.2019.EP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Jeziorki w km 18-950 na istniejącym jazie w miejscowości Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński.

Znak sprawy: Decyzja 12/2019

Znak sprawy Decyzja 12/2019

Znak pisma ARB.6740.1.22.2018.KM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 15.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: budowa ulicy Jutrzenki (droga gminna) na odcinku od ulicy Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu na terenie gminy Piaseczno wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących, wykonanie podziemnego  zbiornika rozsączającego, wykonanie wylotu kanalizacji...

Znak sprawy: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak sprawy Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak pisma IDR.7011.5.2019.TM.225.429

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno - zarządca dróg gminnych - na podstawie art. 39 ust .6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068) informuje, że Gmina planuje: "Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki...

Znak sprawy: wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak sprawy wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.237.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w punkcie II i VI udzielonego Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno decyzją z dnia 15 stycznia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.828.2018.KAK

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.517.2019.ST

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie...

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 07.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości skorzystania z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie udzielenia pozwoleń...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.206.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jeziorki w km 8+920 jej biegu, na działce nr  ew. 124/1 obręb 0008 Chylice, gmina Piaseczno, pozwolenia wodnoprawnego na...

Znak sprawy: GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Znak sprawy GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Znak pisma GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 04.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o przedłużonym terminie rozpatrzenia ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie według wariantu 1"

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.440.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego nad Kanałem Piaseczyńskim na przedłużeniu ul. Czajewicza.

Znak sprawy: o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak sprawy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Przedłużenie terminu wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Znak pisma WA..ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 01.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje...

Znak sprawy: Starosty Piaseczyńskiego

Znak sprawy Starosty Piaseczyńskiego

Znak pisma ARB.6740.1.5.2019.KS

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 29.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa ul. Prymulki (droga gminna) na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Ogrodowej wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Józefosławiu, gm. Piaseczno.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.157.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 19.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na likwidacji istniejącej sieci drenażu rolnego w granicach działek o nr ew. 2, 4/2, 7/3 i 10 obręb Wólka Pracka PGR w gminie Piaseczno.

Znak sprawy: Dyrektora Zarządu Zlewni WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Znak sprawy Dyrektora Zarządu Zlewni WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Znak pisma WA.ZUZ.^.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. ; wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących wraz z wylotami kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew. 57 obręb 01-21 i nr ew. 113 obręb 01-13 m....

Znak sprawy: Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.18.2019.KS

Znak sprawy Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.18.2019.KS

Znak pisma ARB.6740.1.18.2019.KS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 30.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Bąkówce"

Znak sprawy: WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5

Znak sprawy WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 16.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym również w kontekście transgranicznym) przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.Kcz25

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.Kcz25

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 18.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wydania decyzji w sprawie budowy DW 721 na odcinku od DK 7 do ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Znak sprawy: DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Znak sprawy DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 19.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wyznaczenia nowego terminy załatwienia sprawy budowy DW721

Znak sprawy: OŚR.6220.3.2019.PG

Znak sprawy OŚR.6220.3.2019.PG

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 16.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, gm. Piaseczno, dz. nr ew. 247/1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij