Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 31.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zastawki piętrzącej, wykonanej w km 2+850 na rzece Głoskówce.

Znak sprawy: o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.729.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Piaseczno Sp.z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w myjni pojazdów samochodowych...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.836.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na odprowadzanie podczyszczonych w separatorze związków ropopochodnych wód opadowych i roztopowych do Kanału Jeziorki z terenu osiedla mieszkaniowego "Willa Józefina" przy ul....

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma ARB.6740.1.28.2019.AS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej : budowa drogi gminnej ul. Irysów na odcinku od ul. Orężnej do ul. Kwiatów Polskich oraz fragment drogi gminnej ul. 2KDD od skrzyżowania z ul....

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.801.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie...

Znak sprawy: ARB.6740.1.27.2019.DJ

Znak sprawy ARB.6740.1.27.2019.DJ

Znak pisma ARB.6740.1.27.2019.DJ

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 12.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji 35/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej od ul. Poniatowskiego (droga gminna) w kierunku ul. Bema (droga gminna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Znak sprawy: WI-I.7820.2.18.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7820.2.18.2019.AW

Znak pisma WI-I.7820.2.18.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ul.: Al. 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie.

Znak sprawy: WI-I.7820.2.17.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7820.2.17.2019.AW

Znak pisma WI-I.7820.2.17.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722- ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno".

Znak sprawy: DLI-II.4620.9.2019.ML.7

Znak sprawy DLI-II.4620.9.2019.ML.7

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 14.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-II.4620.9.2019.ML.7 o wydaniu decyzji znak  DLI-II.4620.9.2019.ML.6 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności: decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 z dnia 31 października 2014 r., znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 ...

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.2018.2019.EU

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.2018.2019.EU

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 27.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. przekazania przez GDOŚ do WSA odwołań w sprawie s7 na terenie gminy Piaseczno

Znak sprawy: DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Znak sprawy DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 23.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym na budowę DW721 od DK7 do ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

Znak pisma UiA.ZP.6721.14.2019.WR

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 15.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.14.2019.WR                                                                              ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.17.2019.WK przystąpienie do sporządz. MPZP cz. wsi Julianów Północny

Znak sprawy UiA.ZP.6721.17.2019.WK przystąpienie do sporządz. MPZP cz. wsi Julianów Północny

Znak pisma UiA.ZP.6721.17.2019.WK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis  11.12.2019 UiA.ZP.6721.17.2019.WK   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny   Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.15.2019.DK                                              &n...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2019.DK

Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2019.DK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 11.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.16.2019.DK...

Znak sprawy: OŚR.6220.22.2019

Znak sprawy OŚR.6220.22.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 14.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji na terenie zakładu TECHNICOLOR POLSKA Sp. z o.o. w miejscowości Józefosław, przy ul. Julianowskiej 65A, (05-500 Piaseczno) instalacji do ponownego wykorzystania poliwęglanu z płyt CD i BD.

Znak sprawy: OŚR.6220.22.2019

Znak sprawy OŚR.6220.22.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 14.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji na terenie zakładu TECHNICOLOR POLSKA Sp. z o.o. w miejscowości Józefosław, przy ul. Julianowskiej 65A, (05-500 Piaseczno) instalacji do ponownego wykorzystania poliwęglanu z płyt CD i BD.

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2019

Znak sprawy OŚR.6220.20.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 08.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław.

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2019

Znak sprawy OŚR.6220.20.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 08.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław.

Znak sprawy: UiA.G.6733.23.2019.AK budowa stacji transformatorowej SN/nN Zalesie Górne

Znak sprawy UiA.G.6733.23.2019.AK budowa stacji transformatorowej SN/nN Zalesie Górne

Znak pisma UiA.G.6733.23.2019.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: UiA.G.6733.22.2019.AK budowa linii kablowej nN Zalesie Górne

Znak sprawy UiA.G.6733.22.2019.AK budowa linii kablowej nN Zalesie Górne

Znak pisma UiA.G.6733.22.2019.AK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie.

Znak sprawy: o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak sprawy o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 18.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia obiektami przez Kanał Piaseczyński pod ulicą Berberysową w Piasecznie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. rozbiórki  przepustu oraz budowie nowego obiektu mostowego na Kanale Piaseczyńskim w km 2+750...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij