Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.729.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Piaseczno Sp.z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w myjni pojazdów samochodowych...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

Znak pisma UiA.ZP.6721.14.2019.WR

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 15.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.14.2019.WR                                                                              ...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Znak sprawy DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 06.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. postępowania GDOŚ w sprawie wydania decyzji dla budowy DW721 od DK7 do ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Znak sprawy: OŚR.6220.23.2019

Znak sprawy OŚR.6220.23.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze oraz garażami podziemnymi i garażami nadziemnymi, przy ul. Poniatowskiego 4a, na działce o nr ewid. 16, obręb 0038, w Piasecznie

Znak sprawy: OŚR.6220.23.2019

Znak sprawy OŚR.6220.23.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 06.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze oraz garażami podziemnymi i garażami nadziemnymi, przy ul. Poniatowskiego 4a, na działce o nr ewid. 16, obręb 0038, w Piasecznie.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie.

Znak sprawy: o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak sprawy o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 18.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia obiektami przez Kanał Piaseczyński pod ulicą Berberysową w Piasecznie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. rozbiórki  przepustu oraz budowie nowego obiektu mostowego na Kanale Piaseczyńskim w km 2+750...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.RUZ.421.326.2019.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.10.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek PKP Energetyka S.A z siedzibą ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni - ujęcia wód podziemnych dla potrzeb podstacji Trakcyjnej Zalesie Górne zlokalizowanej na...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma DOK.DOK3.9700.57.2019.EP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Jeziorki w km 18-950 na istniejącym jazie w miejscowości Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński.

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.190.2019.KM

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.190.2019.KM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 04.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. postępowania GDOŚ w sprawie budowy DW721 na odcinku DK7 do ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Znak sprawy: Decyzja 12/2019

Znak sprawy Decyzja 12/2019

Znak pisma ARB.6740.1.22.2018.KM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 15.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: budowa ulicy Jutrzenki (droga gminna) na odcinku od ulicy Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu na terenie gminy Piaseczno wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących, wykonanie podziemnego  zbiornika rozsączającego, wykonanie wylotu kanalizacji...

Znak sprawy: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak sprawy Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak pisma IDR.7011.5.2019.TM.225.429

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno - zarządca dróg gminnych - na podstawie art. 39 ust .6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068) informuje, że Gmina planuje: "Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki...

Znak sprawy: WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Znak sprawy WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Znak pisma WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.10.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak sprawy wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.237.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w punkcie II i VI udzielonego Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno decyzją z dnia 15 stycznia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.828.2018.KAK

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.517.2019.ST

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie...

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 07.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości skorzystania z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie udzielenia pozwoleń...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.206.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 06.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jeziorki w km 8+920 jej biegu, na działce nr  ew. 124/1 obręb 0008 Chylice, gmina Piaseczno, pozwolenia wodnoprawnego na...

Znak sprawy: DOK..DOK3.9700.57.2019.EP

Znak sprawy DOK..DOK3.9700.57.2019.EP

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 27.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wydania decyzji udzielającemu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy: GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Znak sprawy GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Znak pisma GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 04.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o przedłużonym terminie rozpatrzenia ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie według wariantu 1"

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.440.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego nad Kanałem Piaseczyńskim na przedłużeniu ul. Czajewicza.

Znak sprawy: o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak sprawy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Przedłużenie terminu wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Znak pisma WA..ZUZ.6.421.444.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 01.08.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij