Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.840.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 31.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zastawki piętrzącej, wykonanej w km 2+850 na rzece Głoskówce.

Znak sprawy: o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.729.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Piaseczno Sp.z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w myjni pojazdów samochodowych...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.836.2019.MJW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na odprowadzanie podczyszczonych w separatorze związków ropopochodnych wód opadowych i roztopowych do Kanału Jeziorki z terenu osiedla mieszkaniowego "Willa Józefina" przy ul....

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma ARB.6740.1.28.2019.AS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej : budowa drogi gminnej ul. Irysów na odcinku od ul. Orężnej do ul. Kwiatów Polskich oraz fragment drogi gminnej ul. 2KDD od skrzyżowania z ul....

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.801.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie...

Znak sprawy: ARB.6740.1.27.2019.DJ

Znak sprawy ARB.6740.1.27.2019.DJ

Znak pisma ARB.6740.1.27.2019.DJ

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 12.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji 35/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej od ul. Poniatowskiego (droga gminna) w kierunku ul. Bema (droga gminna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Znak sprawy: WI-I.7820.2.18.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7820.2.18.2019.AW

Znak pisma WI-I.7820.2.18.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ul.: Al. 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie.

Znak sprawy: WI-I.7820.2.17.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7820.2.17.2019.AW

Znak pisma WI-I.7820.2.17.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722- ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno".

Znak sprawy: DLI-II.4620.9.2019.ML.7

Znak sprawy DLI-II.4620.9.2019.ML.7

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 14.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-II.4620.9.2019.ML.7 o wydaniu decyzji znak  DLI-II.4620.9.2019.ML.6 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności: decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 z dnia 31 października 2014 r., znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 ...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2019

Znak sprawy OŚR.6220.20.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 27.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław.

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.2018.2019.EU

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.2018.2019.EU

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 27.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. przekazania przez GDOŚ do WSA odwołań w sprawie s7 na terenie gminy Piaseczno

Znak sprawy: DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Znak sprawy DOOŚ-OAII.4200.35.2014.ew/EW/EU/KW/KM.8

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 23.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym na budowę DW721 od DK7 do ul. Mleczarskiej w Piasecznie

Znak sprawy: OŚR.6220.22.2019

Znak sprawy OŚR.6220.22.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 14.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji na terenie zakładu TECHNICOLOR POLSKA Sp. z o.o. w miejscowości Józefosław, przy ul. Julianowskiej 65A, (05-500 Piaseczno) instalacji do ponownego wykorzystania poliwęglanu z płyt CD i BD.

Znak sprawy: OŚR.6220.22.2019

Znak sprawy OŚR.6220.22.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 14.01.2020

Data ważności ogłoszenia

Opis zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji na terenie zakładu TECHNICOLOR POLSKA Sp. z o.o. w miejscowości Józefosław, przy ul. Julianowskiej 65A, (05-500 Piaseczno) instalacji do ponownego wykorzystania poliwęglanu z płyt CD i BD.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.991.2018.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.06.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie.

Znak sprawy: o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak sprawy o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego ul. Berberysowa w Piasecznie

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 18.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia obiektami przez Kanał Piaseczyński pod ulicą Berberysową w Piasecznie.

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.560.2018.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. rozbiórki  przepustu oraz budowie nowego obiektu mostowego na Kanale Piaseczyńskim w km 2+750...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma WA.RUZ.421.326.2019.MS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.10.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek PKP Energetyka S.A z siedzibą ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni - ujęcia wód podziemnych dla potrzeb podstacji Trakcyjnej Zalesie Górne zlokalizowanej na...

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Znak pisma DOK.DOK3.9700.57.2019.EP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.09.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Jeziorki w km 18-950 na istniejącym jazie w miejscowości Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński.

Znak sprawy: Decyzja 12/2019

Znak sprawy Decyzja 12/2019

Znak pisma ARB.6740.1.22.2018.KM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 15.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: budowa ulicy Jutrzenki (droga gminna) na odcinku od ulicy Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu na terenie gminy Piaseczno wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej.

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.04.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących, wykonanie podziemnego  zbiornika rozsączającego, wykonanie wylotu kanalizacji...

Znak sprawy: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak sprawy Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Znak pisma IDR.7011.5.2019.TM.225.429

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.07.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno - zarządca dróg gminnych - na podstawie art. 39 ust .6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068) informuje, że Gmina planuje: "Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki...

Znak sprawy: WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Znak sprawy WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Znak pisma WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.10.2019

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak sprawy wszczęcie postępowania administracyjnego

Znak pisma WA.ZUZ.6.421.237.2019.KAK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.05.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w punkcie II i VI udzielonego Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno decyzją z dnia 15 stycznia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.828.2018.KAK

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij