Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno

Znak sprawy UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data ważności ogłoszenia

Opis 22-08-2017 UiA.ZP.6721. 23 .2017.WK O G Ł O S Z E  N I E   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis Piaseczno, dnia 10-07-2017 UiA.ZP.6721.16.2017.WK   O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec  wraz  z prognozą  oddziaływania...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze

Znak sprawy UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis 2016-12-12 UiA.ZP.6721.45.2016.WR   O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi   Henryków Urocze         Stosownie do art. 17  pkt. 9 i...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.14.2017.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Bobrowiec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2017.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Bobrowiec

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.14.2017.WR                                              &n...

Znak sprawy: W-Z-RR-4400.4.2017.LP dotyczy uchwały Sejmiku Woj. Maz. nr 196/16 z dnia 21.11.2016r

Znak sprawy W-Z-RR-4400.4.2017.LP dotyczy uchwały Sejmiku Woj. Maz. nr 196/16 z dnia 21.11.2016r

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r.   o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego   Uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7

Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.15.2017.WR Piaseczno 2017-07-06   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Głosków  dla działki nr ew. 96/7  zlokalizowanej przy ulicy Czubatki na odcinku pomiędzy...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis  Piaseczno,  2017-06-13 UiA.ZP.6721.13.2017.WK   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu   do  sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.    Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie

Znak sprawy UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP części wsi Bobrowiec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP części wsi Bobrowiec

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.9.2017.WR                                     ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.11.2017.WR   2017-03-29   OBWIESZCZENIE               Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.12.2017.WR  2017-03-29   OBWIESZCZENIE   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.5.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna (tory PKP, droga KUL, ul.Czajewicza, Al.Kalin)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.5.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna (tory PKP, droga KUL, ul.Czajewicza, Al.Kalin)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.5.2017.WK   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.7.2017.PK MPZP części miasta Piaseczna działka nr ew. 14/12 obręb 11

Znak sprawy UiA.ZP.6721.7.2017.PK MPZP części miasta Piaseczna działka nr ew. 14/12 obręb 11

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.7.2017.PK   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko       Stosownie do art. 17 ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.1.2017.WK części miasta Piaseczna

Znak sprawy UiA.ZP.6721.1.2017.WK części miasta Piaseczna

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA .ZP.6721. 1 .2017.WK O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego i projektu  zmiany  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.6.2017.PK zmiana MPZP fragment Piaseczna i Żabieńca - okolice stadionu miejskiego

Znak sprawy UiA.ZP.6721.6.2017.PK zmiana MPZP fragment Piaseczna i Żabieńca - okolice stadionu miejskiego

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis  UiA.ZP.6721.6.2017.PK   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r....

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.2.2017.WK przystąpienie do dwóch MPZP fragment Piaseczna

Znak sprawy UiA.ZP.6721.2.2017.WK przystąpienie do dwóch MPZP fragment Piaseczna

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis  UiA.ZP.6721.2.2017.WK   O G Ł O S Z E N I E   o przystąpieniu   do  sporządzenia zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.     Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.42.2016.WR zmiana MPZP części wsi Chylice

Znak sprawy UiA.ZP.6721.42.2016.WR zmiana MPZP części wsi Chylice

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis Piaseczno,  dnia 2016-12-01  UiA .ZP.6721.     42  .2016.WR       O B W I E  S Z C Z E N I E                 w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.41.2016.WR MPZP części wsi Bobrowiec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.41.2016.WR MPZP części wsi Bobrowiec

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis 18 listopada 2016r. UiA .ZP.6721.      41        .2016.WR       O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.44.2016.PK MPZP części miasta Piaseczna dla wybranych działek w obrębie 41

Znak sprawy UiA.ZP.6721.44.2016.PK MPZP części miasta Piaseczna dla wybranych działek w obrębie 41

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis  2016-12-12 UiA.ZP.6721.44.2016.PK O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/12, 99/1, 99/2 obręb 41.   Na podstawie...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.43.2016.WR zmiana MPZP wsi Jastrzębie

Znak sprawy UiA.ZP.6721.43.2016.WR zmiana MPZP wsi Jastrzębie

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.43.2016.WR Piaseczno 2016-12-08 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie   z dnia 14.12.2011r....

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.39.2016.WK

Znak sprawy UiA.ZP.6721.39.2016.WK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Opis w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującego teren między granicą administracyjną z gminą Lesznowola, ulicami; Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa – Radom, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 dla obszaru o oznaczonego w tym planie symbolem 14 MWU.

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.31.2016.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska

Znak sprawy UiA.ZP.6721.31.2016.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.31.2016.AA OBWIESZCZENIE   w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolka Kozodawska.   Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij