Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.28.2017.AA zm. MPZP części miasta Piaseczno ul. Orężna

Znak sprawy UiA.ZP.6721.28.2017.AA zm. MPZP części miasta Piaseczno ul. Orężna

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 18.09.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.28.2017.AA 18 września 2017r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.29.2017.WR przystąpienie MPZP część wsi Głosków

Znak sprawy UiA.ZP.6721.29.2017.WR przystąpienie MPZP część wsi Głosków

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 13.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.29.2017.WR O B W I E S Z C Z E N I E   w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków  podjętego uchwałą Nr 1137/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r.   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.26.2017.WR zm. MPZP wsi Jastrzębie dla części dz.nr 109

Znak sprawy UiA.ZP.6721.26.2017.WR zm. MPZP wsi Jastrzębie dla części dz.nr 109

Rodzaj dokumentu Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wytworzenia 11.09.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.26.2017.WR                                     OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.27.2017.WR MPZP części wsi Kamionka - etap I

Znak sprawy UiA.ZP.6721.27.2017.WR MPZP części wsi Kamionka - etap I

Rodzaj dokumentu Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wytworzenia 11.09.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.27.2017.WR                    ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.19.2017.WR zmiana MPZP części wsi Chylice (ponowne wyłożenie)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.19.2017.WR zmiana MPZP części wsi Chylice (ponowne wyłożenie)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 25.07.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Piaseczno,  dnia 2017-07-25   UiA.ZP.6721.19.2017.WR   O B W I E  S Z C Z E N I E                   w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.21.2017.AA zmiana MPZP części miasta Piaseczna uchwały nr 359/XIV/2007

Znak sprawy UiA.ZP.6721.21.2017.AA zmiana MPZP części miasta Piaseczna uchwały nr 359/XIV/2007

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 02.08.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.21.2017.AA OBWIESZCZENIE   w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.20.2017.AA zmiana MPZP części wsi Julianów (uchwały nr 1030/XXXVI/2013)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2017.AA zmiana MPZP części wsi Julianów (uchwały nr 1030/XXXVI/2013)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 02.08.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.20.2017.AA OBWIESZCZENIE   w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag

Znak sprawy UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 07.11.2016

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.40.2016.APA  OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław i Józefosław III.          Stosownie do art. 17  pkt. 9...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 21.07.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.18.2017.APA O B W I E  S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław i Józefosław III.          Stosownie...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno

Znak sprawy UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data wytworzenia 22.08.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis 22-08-2017 UiA.ZP.6721. 23 .2017.WK O G Ł O S Z E  N I E   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 10.07.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Piaseczno, dnia 10-07-2017 UiA.ZP.6721.16.2017.WK   O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec  wraz  z prognozą  oddziaływania...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze

Znak sprawy UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 12.12.2016

Data ważności ogłoszenia

Opis 2016-12-12 UiA.ZP.6721.45.2016.WR   O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi   Henryków Urocze         Stosownie do art. 17  pkt. 9 i...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.14.2017.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Bobrowiec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2017.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Bobrowiec

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data wytworzenia 30.06.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.14.2017.WR                                              &n...

Znak sprawy: W-Z-RR-4400.4.2017.LP dotyczy uchwały Sejmiku Woj. Maz. nr 196/16 z dnia 21.11.2016r

Znak sprawy W-Z-RR-4400.4.2017.LP dotyczy uchwały Sejmiku Woj. Maz. nr 196/16 z dnia 21.11.2016r

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 23.01.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r.   o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego   Uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7

Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 06.07.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.15.2017.WR Piaseczno 2017-07-06   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Głosków  dla działki nr ew. 96/7  zlokalizowanej przy ulicy Czubatki na odcinku pomiędzy...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 13.06.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis  Piaseczno,  2017-06-13 UiA.ZP.6721.13.2017.WK   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu   do  sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.    Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie

Znak sprawy UiA.ZP.6721.3.2017.AA MPZP części wsi Wolka Kozodawska III wyłożenie

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 26.01.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.4.2017.AA zmiana MPZP Piaseczno Geodetów zmiana_2U_MW _ I wyłożenie

Znak sprawy UiA.ZP.6721.4.2017.AA zmiana MPZP Piaseczno Geodetów zmiana_2U_MW _ I wyłożenie

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 27.01.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis                                                   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP części wsi Bobrowiec

Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP części wsi Bobrowiec

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data wytworzenia 22.02.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.9.2017.WR                                     ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.8.2017.WR MPZP części wsi Głosków - część I

Znak sprawy UiA.ZP.6721.8.2017.WR MPZP części wsi Głosków - część I

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 22.02.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.8.2017.WR 2017.02.22   ...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data wytworzenia 29.03.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.11.2017.WR   2017-03-29   OBWIESZCZENIE               Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data wytworzenia 29.03.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.12.2017.WR  2017-03-29   OBWIESZCZENIE   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.5.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna (tory PKP, droga KUL, ul.Czajewicza, Al.Kalin)

Znak sprawy UiA.ZP.6721.5.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna (tory PKP, droga KUL, ul.Czajewicza, Al.Kalin)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data wytworzenia 06.02.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis UiA.ZP.6721.5.2017.WK   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko   ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij