Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.20.2017.AA zmiana MPZP części wsi Julianów (uchwały nr 1030/XXXVI/2013)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2017.AA zmiana MPZP części wsi Julianów (uchwały nr 1030/XXXVI/2013)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.20.2017.AA

OBWIESZCZENIE

 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013r.
 
Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały nr 1504/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice wyznaczają:
1) od północnego-zachodu: tereny kolei (bocznica kolejowa Okęcie – EC Siekierki);
2) od wschodu: wschodnia granica administracyjna wsi Julianów;
3) od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Urbanistów;.
w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r.
w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.
Zmiana w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru obejmującego części dz. ew. nr nr 29/3, 29/7, 29/8, 27/2, 27/1, 31 obręb Julianów w granicach wyznaczonych:
1) zachodnią linią rozgraniczającą terenu 1KD-G,
2) północną linią rozgraniczającą terenu 1KD-D,
3) południową linią rozgraniczającą terenu 1KK,
4) północną granicą dz.ew. nr 27/1.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać:
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.681.2014.ARM z dnia 27 listopada 2014r. oraz uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/97/z/14 z dnia 26.11.2014r. odstąpiono od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013r.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij