Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.25.2017.WR MPZP części wsi Chylice dla dz.nr 267/6 oraz części dz.nr 268

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.25.2017.WR MPZP części wsi Chylice dla dz.nr 267/6 oraz części dz.nr 268

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.25.2017.WR                                                       


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice  podjętego uchwałą Nr 1084/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 30 sierpnia 2017 r.  dla terenu w granicach dz. nr ew.  267/6  oraz części dz. nr ew. 268.


            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017   poz. 1073 ) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały nr 1084/XXXVII/2017  z dnia 30 sierpnia  2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  wsi Chylice  dla terenu w granicach dz. nr ew.  267/6  oraz części dz. nr ew. 268.

            Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania jest zmiana funkcji terenu przeznaczonego pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  ekstensywną na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

            Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pokój 31.

Wnioski do  projektu planu należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rosochacki@piaseczno.eu
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia
                               p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij