Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.33.2017.PK MPZP ul. Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza, Wojska Polskiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.33.2017.PK MPZP ul. Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza, Wojska Polskiego

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.33.2017.PK


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa , osią ulicy Sienkiewicza wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko

      Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały

Nr 79/VI/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa , osią ulicy Sienkiewicza

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach  od 30 listopada 2017 r. do 08 stycznia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki nr 46 na I piętrze w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno

w  dniu 04 grudnia 2017 r.

od godz. 16.00.  do godz. 18.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
  2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu .

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij