Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.31.2017.WR MPZP Głosków część I

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.31.2017.WR MPZP Głosków część I

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.31.2017.WR

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków - część I podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków oraz uchwałą Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały   Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

  

            Stosownie do art. 17  pkt  9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków-część I i uchwały Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały   Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego:

  • od str. płn-zach.  płn- zach. granicą działki nr ew. 200/4;
  • od str. płn - wsch. południową granicą rowu;
  • od str. płd-wsch. południowo- wschodnią linią rozgraniczającą ciągu pieszego ;
  • od str. płd granicą administracyjną wsi Głosków

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04.12.2017 r. do 04.01.2018 r.

 

w pokoju nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 9.00  do 15.00.

 

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno


w dniu 19.12.2017 r. w  godz. 11.30-13.00

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu zmiany planu  należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r.


z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij