Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

2018-07-11

UiA.ZP.6721.13.2018.WK


O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i projektu  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego i projektu    miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko  realizowanych  na podstawie ;

  1. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia   zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) ) – Etap I  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 w granicach działek ozn nr ew. 24, 25           z obr. 14,
  2. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r  w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
  3. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego: od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Zacisze, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 66/2 z obrębu 59, od południa południowymi granicami działek ozn. nr ew. 66/2, 65/2, 64/1 z obrębu 59 , od południowego zachodu południowo zachodnią granicą działki ozn. nr ew. 64/1 z obrębu 59 oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego symbolem 1MN/Lz,

w dniach  od 30 lipca  2018 r. do 30 sierpnia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,                   ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonych projektach  zmian planów  i projekcie planu odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu     7 sierpnia 2018;

  1. od 830  do 1000  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r.
  2.  od 1030  do 1200  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016r.
  3. od 1230  do 1400 projekt zmiany  mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

         kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  21 września 2018 r.

 
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij