Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.15.2018.AA wyłożenie MPZP Antoninów, Kuleszówka i Mieszkowo Część I

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2018.AA wyłożenie MPZP Antoninów, Kuleszówka i Mieszkowo Część I

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
UiA.ZP.6721.15.2018.AA                                                                      

                                          

                                                          

OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka
części obrębu Mieszkowo CZĘŚĆ  I

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 288/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka oraz Nr 289/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo zmienionej Uchwałą Nr 1441/XLVII/2018 z dnia 16 maja 2018r. w sprawie sposobu wykonania uchwały  289/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r.

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka
oraz

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo CZĘŚĆ I

w dniach od 19 września 2018 r. do 24 października 2018 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w Świetlicy Sołeckiej w Mieszkowie, ul.Malinowa 10 w dniu 11 października 2018 r.

o godz. 17.30 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka,

o godz. 19.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo CZĘŚĆ  I.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonych  projektów planów należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada  2018rz up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij