Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno

Znak pisma UiA.ZP.6721.18.2018.WK

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.18.2018.WK


Piaseczno, 19.11.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko  realizowanych  na podstawie ;

  1. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1209/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  ( Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004r.) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Uchwały Nr1136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami :Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach  obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U.

w dniach  od 3 grudzień 2018 r. do 3 styczeń 2019 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonych projektach  zmian planów  i projekcie planu odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 14 grudnia 2018;

  1. od 830  do 1000  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1209/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
  2. od 1030  do 1200  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

         kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  24   styczeń 2019r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij