Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.11.2019.WK podjęcie uchwały Nr 178)VIII)2019 cz. miasta Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2019.WK podjęcie uchwały Nr 178)VIII)2019 cz. miasta Piaseczno

Znak pisma UiA.ZP.6721.11.2019.WK

Rodzaj dokumentu Zatwierdzenie

Data ważności ogłoszenia

Treść

 23-08-2019

UiA.ZP.6721.11.2019.WK

O G Ł O S Z E  N I E


Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 178/VIII/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami :Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach  obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U.

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki  5,   Piaseczno.


Uzasadnienie

Zgodnie  z  art. 14 ust.  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 178/VIII/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami :Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach  obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U.

Zgodnie wymogami ustawowymi podano do wiadomości informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu;

  1. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia  oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  planu  i możliwościach składania wniosków do  realizowanego projektu planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia . W terminie  wskazanym w obwieszczeniach  i ogłoszeniach  w postępowaniu zbierania wniosków  nie złożono wniosków indywidualnych,
  2. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i możliwości składania uwag do projektu planu .  W terminie  wskazanym w obwieszczeniach   i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag  do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wpłynęła 1 uwaga dotycząca  odsunięcia linii zabudowy,
  3. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie

Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań , w tym stanu środowiska. W realizowanym  planie  zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.

Ustalenia w/w planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij