Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.13.2019.WR ponowne wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Henryków Urocze - etap II

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2019.WR ponowne wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Henryków Urocze - etap II

Znak pisma UiA.ZP.6721.13.2019.WR

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

TreśćUiA.ZP.6721.13.2019.WR                                                                                                                                             2019-09-24


O B W I E S Z C Z E N I E


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części wsi  Henryków Urocze-etap II

   Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze zmienionej Uchwałą Nr 177/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu  cz. wsi Henryków Urocze - etap II (poprzednie wyłożenie - etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach  od 7 października 2019 r.  do 8 listopada  2019 r.


 w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 do 15 .


Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno, w sali konferencyjnej.


w  dniu  23 października 2019 r. w godzinach: od 1030 do  1200 .


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: urzad@piaseczno.eu

 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 29 listopada  2019 r.


 z up. Burmistrza Miasta i gminy Piaseczno
mgr inż.arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury
                 

                                                                                                        

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij