Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2019.WR wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Chylice oraz cz. wsi Siedliska - etap I

Znak pisma UiA.ZP.6721.14.2019.WR

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.14.2019.WR                                                                                  2019-11-15                                                                                                                                           

 

O B W I E  S Z C Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części   wsi  Chylice oraz części wsi Siedliska - etap I

   Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1006/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r. i Uchwały  Nr 292/XIII/2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   części   wsi  Chylice oraz części wsi Siedliska,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu części   wsi  Chylice oraz części wsi Siedliska - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach  od 2 grudnia 2019 r.  do 4 stycznia   2020 r.


 w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .


Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno, w sali konferencyjnej.


w  dniu  17 grudnia 2019 r. w godzinach: od 1000 do  1130 .


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: urzad@piaseczno.eu

 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 27 stycznia  2020 r.


                z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż.arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik 
Wydziału Urbanistyki i Architektury   


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij