W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

XML

Szczegóły

Znak sprawy UiA.6733.2.2020.KT sieć elektroenerget.kablowa SN Chojnów/Żabieniec

Znak pisma UiA.6733.2.2020.KT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść


UiA.6733.2.2020.KT                                                                            Piaseczno  27.05.2020r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Niniejszym informuję na podstawie: art. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), że na wniosek

z dnia 08. 05. 2020r., l.dz. PP.32415.2020/UA, PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania  decyzji  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie  sieci  elektroenergetycznej kablowej SN w działkach nr ew. 272/2, 273/1, 273/2, 278, 279  położonych w obrębie Chojnów oraz nr ew. 327 obręb Żabieniec  gm. Piaseczno.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kpa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

W związku z powyższym informuje się,  że strony mogą w terminie  7 dni od daty  niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5  (pokój 46, tel. 22 701-75-52) w godzinach  pracy  urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane