Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.4.2020.WK wyłożenie proj.zm. MPZP cz.miasta Piaseczna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy UiA.6721.4.2020.WK wyłożenie proj.zm. MPZP cz.miasta Piaseczna

Znak pisma UiA.ZP.6721.4.2020.WK

Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Data ważności ogłoszenia

Treść


UiA.ZP.6721.4.2020.WK


O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko.


Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.293), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. 2020 poz. 283 ), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko,  realizowanego   na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1258/XLI/2017 z dnia  13 grudnia  2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  mpzp części miasta Piaseczna   obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom,  etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 532/XXXI/2012   z dnia 16.05.2012r.  w granicach   terenów oznaczonych w tym planie symbolami  1UP i 3U (targowisko),

w dniach  od 24 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020, w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusja   publiczna   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonym projekcie zmiany planu odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno,

 w  dniu 31 lipiec 2020r.  w godzinach od 1030  do 1200 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu  projekcie zmiany   miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonej  prognozy oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

    wanda.kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 sierpnia  2020r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij