W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

Znak sprawy UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec

Znak pisma UiA.6721.7.2020.PK

Rodzaj dokumentu Przystąpienie do sporządzenia projektu

Data ważności ogłoszenia

Treść

2020-10-12


UiA.6721.7.2020.PK

 
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska – dla obszaru działek o nr ew. 164, 165 oraz Żabieniec dla obszaru działki o nr ew. 219/3 i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał: 

 

1)    nr 453/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodowska – dla obszaru działek nr ewidencyjny 164, 165;

2)    nr 487/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3;

3)    nr 626/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22-70-17-552. Wnioski do ww. projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie do 16 listopada 2020 r.

 

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane: 

·   w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

·  pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

· ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail urzad@piaseczno.eu w tytule prosimy podać informację którego obszaru i planu miejscowego dotyczy wniosek.

 

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/ ,  w „przewodniku interesanta”, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane