Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Oświaty- UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Oświaty został unieważniony. Żaden z kandydatów w wystarczającym stopniu nie spełnił wymagań pracodawcy do pracy na ww. stanowisku. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis Piaseczno, 05.04.2017 r.

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Oświaty- UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub pocztą

Treść


Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:

Lp.

Pierwsza litera nazwiska

Imię

Seria dowodu osobistego

1

K.

Magdalena

AMV        - godz. 09:00

2

K.

Joanna

AUD        - godz. 09:10

3

Ś.

Anna

ASF        - godz. 09:20

4

P.

Anna

AXN        - godz. 09:30

5

F.

Małgorzata

ASV        - godz. 09:40

6

D.

Bożena

AVB        - godz. 09:50  

7

B.

Barbara

AZP        - godz. 10:00

     


Ww. osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się  w dniu 29 marca 2017 r. (godziny rozmów wskazane powyżej) w Sali przy sekretariacie Burmistrza - I piętro pokój 39..

Komisja Rekrutacyjna

 Piaseczno, dnia  16.03.2017 r. 
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektora w Wydziale Oświaty

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe,
b) staż pracy – 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

2.  Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie – wyższe  z zakresu administracji publicznej, zarządzania, ekonomii, zarządzania oświatą, pedagogiki,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji min. 2 lat,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów Microsoft Office, Sigma-optivum (elektroniczny arkusz organizacji pracy szkół),
e) znajomość przepisów prawa: ustawy i systemie oświaty i przepisów wykonawczych,  ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.
  
3. Zakres wykonywanych obowiązków:
a)   analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli i przedkładanie ich do zatwierdzenia,
b)   przygotowywanie projektów uchwał  i zarządzeń z obszaru oświaty Gminy Piaseczno,
c)   przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących potrzeb edukacyjnych,
d)   opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Piaseczno,
e)   przygotowywanie materiałów informacyjnych  dla placówek oświatowych w Gminie Piaseczno,
f)   współpraca z dyrektorami  w zakresie  organizacji pracy szkół i przedszkoli,
g)  współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)praca  w budynku przy ul. Kusocińskiego 4, wejście do budynku – brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy,
b) toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
d) praca biurowa z obsługa komputera.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość  języka polskiego,
i)  kandydaci  niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w  przypadku  znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii   dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 . poz.902).

Ww. klauzula powinna  być podpisana przez osobę ubiegającą  się o zatrudnienie.

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs – Inspektor OS”  należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia  10.03.2017 r.   (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 22.02.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij