Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Finansowym - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Magdalena Biczyk-Wicha, Jaroszowa Wola

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dokonując oceny komisja brała pod uwagę wyniki testu pisemnego, posiadane doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz osobistą prezentację każdej z kandydatek w zakresie posiadanych umiejętności. Najwyższą łączną ocenę komisji otrzymała p. Magdalena Biczyk-Wicha. Piaseczno, 08.05.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej  w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

Do dalszego etapu postępowania zostały zakwalifikowane osoby, które uzyskały co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Osoby te  zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 28.04.2017 r.   od godziny 10.30, tj:

1. Marzena S              -   10.00

2. Anna P                   -  10.15

3. Emilia G                 -  10.30

4. Magdalena B-W     -     10.45


Piaseczno, dnia  27.04.2017 r.

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
(-) Maria Patocka


Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:

 


Pierwsza litera nazwiska

Imię

Miejsce zamieszkania

1

W.

Katarzyna

Czernidła

 2

J-T

Małgorzata

Warszawa

3

S.

Marzena

Piaseczno

4

Ch-M

Izabela

Wólka Kosowska

5

J.

Paweł

Turowice

6

P.

Anna

Piaseczno

7

L.

Wiloleta

Krupia Wólka

8

S.

Beata

Piaseczno

9

R.

Jadwiga

Pruszków

10

L.

Justyna

Nowa Wola

11

Ś.

Anna

Złotokłos

12

G.

Emilia

Czarnów

13

B-W

Magdalena

Jaroszowa Wola

14

J.

Katarzyna

Piaseczno

15

G.

Ewa

Wola Prażmowska


Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br.o godz. 10:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  14.04.2017 r.

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Maria Patocka

 Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy   Podinspektora   w    Wydziale Finansowym.
         

1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie:       średnie lub wyższe  ((wykształcenie średnie – wymagane min. 3 lata stażu,)
b)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)  obywatelstwo: polskie.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2.  Wymagania dodatkowe:

a)  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
b)  doświadczenie w pracy w organach  podatkowych lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
c)   znajomość  przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej,  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o opłacie skarbowej,
d)  umiejętność pracy samodzielnej oraz  zespołowej,
e)  dobra organizacja pracy,
f)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy).

3.  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)   prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków lokalnych,
b)   aktualizacja danych mających wpływ na wysokość podatków.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)   wejście do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych,
b)   w budynku brak  windy, 
c)   toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d)   pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze
e)   praca o charakterze administracyjno - biurowym, bezpośredni kontakt z interesantem.

5.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.,
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j)  w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 7.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   22.03.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Piaseczno, dnia 3.03.2017 r.                                                                                                                                                                                       

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij