Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Oświaty- UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Oświaty został unieważniony.Żaden z kandydatów nie wykazał się wystarczającą wiedzą i doświadczeniem wymaganym do zajmowania stanowiska Inspektora. Piaseczno, 06.06.17 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Oświaty- UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść


UWAGA!!!!!!!!!!!   ZMIANA TERMINU TESTU SPRAWDZAJĄCEGO I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ. NOWY TERMIN: 31.05.2017 r. od godz. 09:00.   


Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:


Lp

Pierwsza litera nazwiska

Imię

Miejsce zamieszkania1


W-S

Katarzyna

Warka2


S

Anna

Warka3


B

Małgorzata

Józefosław4


R

Jarosław

Warszawa5


M

Sandra

Zalesie Górne6F

Małgorzata

Piaseczno


7


W.

Agnieszka

Piaseczno


Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 26 maja br. o godz. 10:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

 Piaseczno, dnia  11.05.2017 r.

 Komisja rekrutacyjnaUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektora w Wydziale Oświaty

1.  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie:  wyższe,
b)  staż pracy – 3 lata,
c)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)  obywatelstwo: polskie.
  
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie – wyższe  z zakresu administracji publicznej, zarządzania, ekonomii, zarządzania oświatą, pedagogiki,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji min. 2 lata,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów Microsoft Office, Sigma-optivum (elektroniczny arkusz organizacji pracy szkół),
e) znajomość przepisów prawa: ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych,  ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 
3.  Zakres wykonywanych obowiązków:
a)   analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli i przedkładanie ich do zatwierdzenia,
b)   przygotowywanie projektów uchwał  i zarządzeń z obszaru oświaty Gminy Piaseczno,
c)   przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących potrzeb edukacyjnych,
d)   opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Piaseczno,
e)   przygotowywanie materiałów informacyjnych  dla placówek oświatowych w Gminie Piaseczno,
 f)   współpraca z dyrektorami  w zakresie  organizacji pracy szkół i przedszkoli,
 g)  współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością  edukacyjną.
  
4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a)  praca  w budynku przy ul. Kusocińskiego 4, wejście do budynku – brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy,
b)  toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c)  pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
d)  praca biurowa z obsługą komputera.
  
5.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 a)   życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f)   oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych,
h)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i)   w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość  języka polskiego,
j)     kandydaci  niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu w  przypadku  znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii   dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
   7.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „ Inspektor OŚ” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   28.04.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 07.04.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij