Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Strażnik w Straży Miejskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej nie wyłoniono żadnego kandydata. Konkurs został unieważniony.
Piaseczno, 27.11.2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd  Miasta i Gminy Piaseczno,  05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5  ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy Strażnika w Straży Miejskiej.

Strażnikiem może być osoba, która:

1.   Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 21 lat życia,
 3. korzysta  z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. jest sprawna po względem fizycznym  i psychicznym,
 7. nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za ściągane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. ma  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
 2.  prawo jazdy kat.B,
 3. obsługa komputera w zakresie MS Office,
 4. znajomość ustaw:

-   o strażach gminnych
-   o samorządzie gminnym
-   kodeksu wykroczeń
-   kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
-   kodeksu postępowania administracyjnego
-   ustawy o ruchu drogowym,

       5. znajomość topografii  gminy Piaseczno,
       6. ukończone szkolenie  podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,
       7. mile widziana znajomość języków obcych, 
       8. cechy osobowości: wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,           umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, odporność na             stres.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. ochrona porządku publicznego na terenie gminy Piaseczno,
 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę  o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 3. prace administracyjno-biurowe .

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w terenie,
 2. praca biurowa z obsługą komputera,
 3. praca w systemie zmianowym.

5.  Wymagane dokumenty:

-     życiorys (CV,)
-     list motywacyjny,
-     świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-     oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
-     kopia dokumentu  stwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,
-     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu zawodowym lub takie, które kandydat uważa, że mogą być  istotne z punktu widzenia ubiegania się o  zatrudnienie  w Straży Miejskiej.   

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „Strażnik w Straży Miejskiej” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   25.05.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 05.05.2017 r. 
 
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 
(-) Daniel PutkiewiczZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij