Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Sandra Michalska, Zalesie Górne

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu pisemnego zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano prezentację kandydatów pod kątem doświadczenia zawodowego i przydatności w pracy na rekrutowanym stanowisku. Po dokonaniu oceny końcowej do zatrudnienia wybrano p. Sandrę Michalską. Piaseczno, 22.06.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informuję, że wyniki naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale ADK zostaną opublikowane po 19 czerwca br. 

Komisja Konkursowa 
Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

W.

Adam

842

 2

D.

Dominika

132

3

K.

Robert

303

4

M.

Grażyna

542

5

W-M

Agnieszka

629

6

D.

Paulina

344

7

L.

Justyna

391

8

L.

Ewa

748

9

R.

Justyna

600

10

O.

Maciej

233

11

P.

Dorota

863

12

S.

Katarzyna

396

13

M.

Sandra

935

14

B.

Katarzyna

369

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 9 czerwca br. o godz. 11:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  01.06.2017 r.

 
Komisja Konkursowa

 Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Podinspektora  w Wydziale  Kadr i Administracji

  1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe,
b) staż pracy – wykształcenie  średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.  Wymagania dodatkowe:
 
a) wykształcenie – wyższe o kierunku administracja, samorząd terytorialny,
b) doświadczenie w  pracy  w administracji
c) umiejętność pracy w programie MS Office,
d) znajomość  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy -  kodeks postępowania administracyjnego.
 
3.      Zakres wykonywanych obowiązków:
        
a) udzielanie informacji na temat funkcjonowania i zakresu realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz o wymaganiach prawnych w zakresie załatwianych spraw
b)  przyjmowanie i rejestracja pism w systemie informatycznym,
c)  rejestracja korespondencji wychodzącej.
 
4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy –  Piaseczno, ul. Kościuszki 5, wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych, w budynku brak  windy,
b) toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na   parterze,
d) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
e) bezpośrednia obsługa interesantów.
      
5)    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które mogą być istotne z punktu widzenia  naboru na ww. stanowisko pracy,
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j)  w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem  „ Podinspektor  - ADK” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych  w ogłoszeniu o naborze) w terminie  do dnia  25.05.2017 (decyduje data wpływu do Urzędu).
   
Data: 15.05.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis 
 
 
 
.
 
 
                                                                                             
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij