Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat WOJCIECH KWIATKOWSKI, Konstancin-Jeziorna

uzasadnienie wyboru Pan Wojciech Kwiatkowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach operacyjnych i na stanowiskach nadzoru operacyjno-technicznego nad jednostkami ochotniczych straży pożarnych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej p. Kwiatkowski wykazał się rzetelną wiedzą i znajomością zasad funkcjonowania OSP na terenie Gminy Piaseczno. Piaseczno, 04.10.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
  
1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe pożarnicze lub o kierunkach: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo wewnętrzne,
b)  staż pracy: minimum 4 lata,
c)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)  obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.Wymagania dodatkowe:
a) staż pracy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowych Straży Pożarnych, w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej, państwowych jednostkach organizacyjnych, na stanowiskach związanych z ochroną przeciwpożarową a także aktywna działalność w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
b) przeszkolenie pożarnicze,
c) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),
d) znajomość przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych, prawa o stowarzyszeniach,
e) prawo jazdy kat. B,
f) dyspozycyjność, odporność na stres, samodzielność i kreatywność, umiejętność współdziałania w zespole.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy,
b) nadzór nad gotowością operacyjno-techniczną jednostek OSP,
c) kontrola i potwierdzanie wyjazdów ratowniczych oraz odbytych szkoleń,
d) nadzorowanie i kontrola właściwego użytkowania sprzętu technicznego jednostek, w tym prowadzenie dokumentacji sprzętu przeciwpożarowego w zakresie wymaganych przeglądów i certyfikacji,
e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i urzędu w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach administrowanych przez te jednostki,
f)  współpraca z Komendą Powiatową PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prewencji na terenie gminy,
g) aktywny udział w walnych zebraniach jednostek OSP oraz Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w wymiarze ½ etatu; możliwa praca w czasie ponadnormatywnym,
b) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
c) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
e) praca administracyjno - biurowa z obsługą komputera,
f)  praca częściowo w terenie, wyjazdy służbowe,
g) używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i)   kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) 
w terminie  do dnia   18.08.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 24.07.2017 r. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij