Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kucharka

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Kucharka

miejsce pracy Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie

termin składania ofert

Treść

Nazwa i adres jednostki:
Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie
ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno
Określenie stanowiska:
kucharka
Wymiar etatu:
wymiar etatu – 1etat
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Planowanie jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków.
2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych
recepturą i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem.
3. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
4. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych,
dyscypliny pracy, BHP i ppoż. HACCP.
5. Natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji powstałych usterek oraz wszelkich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
6. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych
godzinach.
7. Odpowiedzialność za:
- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.
- racjonalne wykorzystanie w posiłkach produktów spożywczych pobranych z
magazynu.
- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia.
- oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,
- zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną
wartością,
- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z
zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach całego bloku kuchennego,
sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.
8. Wykonywanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Bezwzględny zakaz wynoszenia z kuchni jakiejkolwiek żywności.
10. Wykonywanie innych poleceń dyrekcji i kierownictwa szkoły związanych z
organizacją pracy w szkole.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
1. Wykształcenie minimum zawodowe;
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharki/kucharza;
3. Znajomość przepisów HACCP, GHP/GMP;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
5. Korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nienaganna postawa moralna.
Dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, doskonała higiena pracy, pracowitość, dobra organizacja
czasu pracy, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, bezkonfliktowość, wysoka kultura
osobista.
2. Doświadczenie w branży gastronomicznej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie kandydata o niekaraniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
6. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i
posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje,
zakresy czynności),
Miejsce, termin składania dokumentów:
Przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10, 05-502
Piaseczno, lub składać osobiście w sekretariacie szkoły, w terminie do 30 września 2017 r.,
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownicze –
kucharka".
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły
www.zspjazgarzew.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij