Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Bank BPH S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Zastępcy Naczelnika  Wydziału Infrastruktury i Transportu  Publicznego.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe,
b) staż pracy: minimum 4 lata (warunek 4 letniego stażu spełnia prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku),
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f)  znajomość ustawy o drogach, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych,
g) obywatelstwo: polskie
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane  osoby posiadające wykształcenie  wyższe w kierunku ogólnobudowlanym lub  budowy dróg,
b) preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku inspektora nadzoru,
c) preferowane osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
d) preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) prawo jazdy kat. B,
g) umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
h) umiejętność planowania i organizacji pracy,
i)  wysoka kultura osobista.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) organizacja i kierowanie pracą Wydziału w powierzonym zakresie,
b) sprawowanie merytorycznego nadzoru  nad terminową, prawidłową i sprawną pracą  Wydziału w zakresie powierzonych zadań,
c) koordynowanie, kontrolowanie  i nadzorowanie  przebiegu realizowanych zadań,
d)  przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych  oraz remontowych dróg gminnych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
d) praca biurowa z obsługą komputera, spotkania koordynacyjne oraz wyjazdy w teren w celu kontroli  realizacji robót.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie i posiadane uprawnienia zawodowe,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „  Zastępca Naczelnika Wydziału  IT” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia   29.09.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 07.09.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij