Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat WIOLETTA SZCZYPEK, Józefosław

uzasadnienie wyboru Pani Wioletta Szczypek uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej. Wykazała się znajomością wymaganych przepisów prawnych. Oczekiwania p.Szczypek są najbardziej zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Księgowości Budżetowej. Piaseczno, 28.11.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

PODINSPEKTOR – WYDZ. KB

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

A.

Agata

572

 2

Ch

Sylwia

668

3

Ch

Edyta

227

4

Ch

Milena

956

5

G

Agata

088

6

J

Justyna

745

7

K

Paulina

975

8

K

Violetta

566

9

K

Katarzyna

336

10

K

Marek

939

11

L

Justyna

391

12

S

Marzena

116

13

P

Gabriela

132

14

R

Marta

071

15

Sz

Paulina

500

16

Sz

Wioleta

009

17

W

Magdalena

815

18

Z

Emilia

960

19

Z

Renata

853

20

Z

Sylwia

007

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 17 listopada br. o godz. 10:30 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

 Piaseczno, dnia  08.11.2017 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Arkadiusz Czapski

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy    Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe,
b) staż pracy : 3 lata – wykształcenie średnie, wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku ekonomicznym  lub administracja publiczna,
b) bardzo dobra obsługa komputera,
c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
Księgowanie  i egzekucja opłat płatnego parkowania.

4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem  „Podinspektor - KB” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych  w ogłoszeniu o naborze)
  • w terminie  do dnia  2.10.2017 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
   
Data: 13.09.2017 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij