Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Konsultant prawny w MGOPS w Piasecznie - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Elżbieta Klimkowska
Piaseczno, 6.11.2017r.

Szczegóły

stanowisko Konsultant prawny w MGOPS w Piasecznie - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – konsultant prawny

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe prawnicze z tytułem magistra
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f)  staż pracy – min. 3 lata,
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
a) doświadczenie zawodowe - udokumentowane min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku, związanym z obsługą prawną jednostek pomocy społecznej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
 
a)  udzielanie porad i konsultacji prawnych dla klientów oraz pracowników M-G OPS,
b)  sporządzanie opinii prawnych oraz dokumentów procesowych,
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a) praca wykonywana w nie pełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu
b) pierwsza umowa na czas określony,
c) miejsce pracy: konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
d) praca o charakterze biurowym związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
e) praca wymaga umiejętnego współdziałania z klientami oraz pracownikami M-G OPS,
 
5. Wymagane dokumenty:
 
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie (umieszczony w BIP),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – ukończenie studiów prawniczych,
5) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencje, opinie),
6) ewentualnie inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
10) oświadczenie dotyczące danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji (umieszczone w BIP)                                                                                                                               
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.922 ) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – prawnik”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 9 października 2017r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub  pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij