Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Biurze Promocji i Informacji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MARCIN BORKOWSKI, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pan Marcin Borkowski w najwyższym stopniu spełnił wymagania pracodawcy na danym stanowisku pracy. Posiada wymagane wykształcenie i umiejętności poparte doświadczeniem zawodowym w zakresie znajomości wymaganych programów komputerowych, administrowania stron internetowych, redagowania informacji i obsługi mediów społecznościowych, wykonywanie reportaży zdjęciowych z różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się także znajomością wymaganych przepisów prawnych.
Piaseczno, 15.01.2018
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Biurze Promocji i Informacji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść


UWAGA!!!!!!!!!

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne zaplanowane na dzień 5 stycznia br., z powodów od nas niezależnych, zostają przesunięte. Nowy termin: 11 stycznia br. od godz. 10:00.

Za zmianę uprzejmie przepraszam.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Arkadiusz Czapski INSPEKTOR – BPI

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

M

Natalia

760

 2

W

Maria

471

3

Ł

Olga

424

4

O-Ł

Katarzyna

843

5

J

Andrzej

033

6

M-K

Anna

219

7

B

Marcin

924

8

K

Piotr

108

Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 05.01.2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39), podczas której zostanie zweryfikowana wiedza kandydatów w zakresie przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Piaseczno, dnia  14.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Promocji i Informacji
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe
b) staż pracy:  3 lata pracy
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe w zakresie grafiki komputerowej, sztuki mediów, dziennikarstwa, public relations, komunikacji społecznej,
b) doświadczenie zawodowe w agencjach kreatywnych, wydawnictwach, mediach, biurach promocji,
c) znajomość przepisów: ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo prasowe, ustawy o samorządzie gminnym,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) znajomość programów: Photoshop, Corel, Quark, Word, Power-Point, Excel lub podobne,
f)  umiejętność administrowania stronami internetowymi,
g) umiejętność obsługi mediów społecznościowych,
h) umiejętność redagowania informacji prasowych,
i)  umiejętność nagrywania i montażu filmików, umiejętność fotografowania
j)  prawo jazdy kat. B.
k) znajomość języka angielskiego
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Administrowanie stronami internetowymi, kontami społecznościowymi gminy.
2.   Skład graficzny ulotek, plakatów, wydawnictw, grafik internetowych.
3.   Obsługa aplikacji mobilnych, systemu sms, opieka nad strefami Wi-Fi.
4.   Pisanie teksów prasowych.
5.   Wsparcie organizowanych wydarzeń promocyjnych i innych działań realizowanych przez zespół biura promocji.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie (okazjonalnie)
f)  używanie samochodu do celów służbowych.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, uprawnienia budowlane itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor BPI” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  08.12.2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 17.11.2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij