Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. JOANNA FABISIAK, Krzaki Czaplinkowskie
2. KATARZYNA OLEJNIK-ŁODYGA, Piaseczno
3. JUSTYNA KOŁODZIEJSKA-GAWIN, Bogatki

uzasadnienie wyboru Wybrane osoby otrzymały najwyższą ilość punktów z testu sprawdzającego znajomość wymaganych przepisów prawnych, ich doświadczenie zawodowe i oczekiwania są najbardziej zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy.
Piaseczno, 21.12.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Referent w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Puławska 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji na stanowisko Referenta w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca (osoby, które zdobyły co najmniej 15 punktów na 25 możliwych):

 1. Justyna K-G nr 18 – 23 punkty
 2. Katarzyna O-Ł nr 13 -  21 punktów
 3. Izabela S nr 2 – 20 punktów
 4. Gabriela P nr 6 – 19 punktów
 5. Joanna F nr 20 – 18 punktów
 6. Iwona Ch nr 21 – 17 punktów
 7. Ewa D  nr 22 – 16 punktów
 8. Katarzyna I nr 19 – 15 punktów

Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19.12.2017 r. (wtorek) od godz. 13:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  18.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski

REFERENT – OKM

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

I

Katarzyna

982

 2

W

Katarzyna

427

3

R

Marta

zam. Krzaki Czaplinkowskie

4

D

Ewa

955

5

G

Monika

038

6

P

Jolanta

574

7

D

Agnieszka

294

8

Z

Izabela

281

9

F

Agnieszka

611

10

B

Aneta

932

11

B

Sebastian

413

12

S

Paweł

276

13

Sz

Iwona

071

14

M

Marta

983

15

Z

Katarzyna

458

16

Sz

Anna

031

17

D

Anna

142

18

S

Izabela

734

19

P

Gabriela

132

20

G

Joanna

649

21

K

Karolina

995

22

W

Aleksandra

740

23

K

Piotr

108

24

L

Beata

725

25

S

Agnieszka

627

26

M

Agnieszka

889

27

R

Urszula

964

28

W

Eliza

641

29

R

Klaudia

706

30

F

Joanna

260

31

O-Ł

Katarzyna

843

32

Ch

Iwona

196

33

K

Tomasz

380

34

S

Marzena

116

35

K-G

Justyna

766

36

K

Dominika

108

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. od godz. 13:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  06.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie
b) staż pracy:  2 lata pracy
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów: Word, Excel,
e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
f) dobra organizacja pracy.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1. Bieżąca obsługa wniosków i wydawanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.
2. Udzielanie informacji nt. programu Piaseczyńska Karta Mieszkańca oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków.
3. Weryfikacja wniosków i przedłużanie ważności kart.
4. Wykonywanie fotografii wnioskodawcom.
5. Personalizacja i przedłużanie ważności kart.  
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami
c) miejsce pracy: Piaseczno, ul. Puławska 5,  pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, uprawnienia budowlane itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Referent OKM” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  04.12.2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 22.11.2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij