Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MAGDALENA KALINOWSKA, Piastów

uzasadnienie wyboru Pani Magdalena Kalinowska uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej. W największym stopniu spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe pracodawcy. Wykazała się znajomością przepisów prawnych i doświadczeniem zawodowym w szczególności dotyczącym prowadzenia spraw związanych z orzecznictwem i przygotowywaniem decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew.
Piaseczno, 19.01.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 INSPEKTOR – OŚR

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

M

Marta

983

 2

K

Magdalena

081

3

S-C

Nina

011

4

Sz

Katarzyna

zam. Piaseczno

 Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 10.01.2018 r. (środa) o godz. 09:00  w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39), podczas której zostanie zweryfikowana wiedza kandydatów w zakresie przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Piaseczno, dnia  15.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora  w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe o profilu ochrony środowiska, ochrony przyrody lub architektury krajobrazu,
b) staż pracy – 3 lata,
c) wiedza w zakresie rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym oraz gatunków chronionych,
d) umiejętność oceny stanu technicznego drzewa,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe:
 
a) staż pracy: 1 rok pracy w samorządowej lub rządowej  administracji publicznej,
b) udokumentowane  6-miesięczne doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami ochrony środowiska,
c) znajomość przepisów podstawowych aktów prawnych ochrony środowiska w szczególności: ustawy o ochronie przyrody, wiedza z zakresu administracji publicznej,
d) ukończone szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew,
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie MS Office,
f) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzona stosownym dokumentem,
g) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z charakteru pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość w przyswajaniu wiedzy.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) prowadzenie spraw  związanych z orzecznictwem zakresie wycinki drzew i krzewów,  przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
b) publikacja w BIP  związanych z tymi procedurami dokumentów,
c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw,
d) wprowadzanie danych do rejestru pn. Rejestracja i Śledzenie Spraw  w zakresie prowadzonych spraw.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy – Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54,
b) budynek posiada windę,
c) toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze
e) praca biurowa z obsługą komputera,  wyjazdy w teren niezależnie od pory roku.

5. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „  Inspektor OŚR”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia   08.12.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij