Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Strażnik w Straży Miejskiej - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Konkurs na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej został unieważniony. Po przeprowadzeniu procedury naboru nie wyłoniono żadnego kandydata spełniającego oczekiwania pracodawcy w wymaganym zakresie.

Piaseczno, 12.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd  Miasta i Gminy Piaseczno,  05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5  ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy Strażnika w Straży Miejskiej.
 
Strażnikiem może być osoba, która:
 
Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 21 lat życia,
 3. korzysta  z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. jest sprawna po względem fizycznym  i psychicznym,
 7. nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za ściągane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. ma  uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
 2.  prawo jazdy kat.B,
 3. obsługa komputera w zakresie MS Office,
 4. znajomość ustaw:
-          o strażach gminnych
-          o samorządzie gminnym
-          kodeksu wykroczeń
-          kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
-          kodeksu postępowania administracyjnego
-          ustawy o ruchu drogowym,

        5.  znajomość topografii  gminy Piaseczno,
        6. ukończone szkolenie  podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,
        7. mile widziana znajomość języków obcych,
        8. cechy osobowości: wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres.
  
Zakres wykonywanych zadań:
 1. ochrona porządku publicznego na terenie gminy Piaseczno,
 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę  o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 3. prace administracyjno-biurowe .
 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w terenie,
 2. praca biurowa z obsługą komputera,
 3. praca w systemie zmianowym.
  Wymagane dokumenty:
-  życiorys (CV,)
-  list motywacyjny,
-  świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
-  kopia dokumentu  stwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu zawodowym lub takie, które kandydat uważa, że mogą być  istotne z punktu widzenia ubiegania się o  zatrudnienie  w Straży Miejskiej.   
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „Strażnik w Straży Miejskiej” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   29.12.2017  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij