Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. PAWEŁ SOCHA, Piaseczno
2. PIOTR BARTKOWSKI, Baniocha

uzasadnienie wyboru Pan Paweł Socha i p.Piotr Bartkowski w najwyższym stopniu spełnili wymagania pracodawcy na stanowisku Referenta Strefy Płatnego Parkowania.

Piaseczno, 21.12.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Referent ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 REFERENT – SPP W WYDZ. IT

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

K

Piotr

108

 2

B

Piotr

816

3

M

Janusz

zam. Piaseczno

4

S

Paweł

276

Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 20.12.2017 r. (środa) o godz. 10:00  w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  13.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy    Referent ds.kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania (SPP)  w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie,
b) staż pracy :  2 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):
a) Wykształcenie: o profilu   technicznym, elektrotechnicznym lub elektromechanicznym
b) staż pracy – 3 lata na stanowisku związanym z serwisem lub kontrolą Strefy Płatnego Parkowania,
c) bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS OFFICE,
d) znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, KPA, o samorządzie gminnym,
e) znajomość Uchwały 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie,
f)  prawo jazdy kat.B,
g) umiejętność pracy pod wpływem stresu,
h) spostrzegawczość, komunikatywność, kreatywność, talent organizacyjny.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) kontrola opłat za postój pojazdów oraz prawidłowości oznakowania w strefie SPP:
-   sprawdzanie ważności biletów parkingowych i aplikacji mobilnej w pojazdach zaparkowanych  w SPP,
-   sprawdzanie ważności abonamentów mieszkańca,
-  sprawdzanie ważności dokumentów uprawniających do stawki zerowej opłaty za parkowanie pojazdu w strefie SPP,
- wystawianie dokumentu opłaty dodatkowej w przypadku uznania za nieważne; biletu kontrolnego (parkingowego), abonamentu mieszkańca, karty parkingowej lub nieaktywnej aplikacji mobilnej,
-   kontrola i zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w oznakowaniu strefy SPP,
-   dbanie i umiejętne korzystanie z powierzonego sprzętu (terminal, telefon),
b) kontrola  prawidłowości parkowania pojazdów i zgłaszanie nieprawidłowości Straży Miejskiej lub Policji w przypadku:
- uszkadzania lub niszczenia drogi,
- zanieczyszczania lub zaśmiecania drogi,
- parkowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami,
c)  serwis i konserwacja parkomatów:
-   serwis techniczny i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania parkomatu,
-   regularna konserwacja podzespołów parkomatu,
-   usuwanie i zgłaszanie przełożonemu awarii parkomatu,
-   wymiana materiałów eksploatacyjnych w parkomacie,
-   usuwanie graffiti i dbanie o czystość obudowy zewnętrznej parkomatu,
d)  kolekcja bilonu z parkomatów:
 -    wymiana kaset z bilonem,
 -   asysta transportu kaset do liczalni,
 -   raportowanie kolekcji i przekazywanie wydruków z parkomatów przełożonemu.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-technicznym z obsługą komputera,
b) praca w terenie wymagająca intensywnego chodzenia w różnych warunkach atmosferycznych,
c) praca zmianowa i  wymagająca bardzo dobrego stanu zdrowia,     
d) bezpośredni kontakt z interesantami,
e) pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze,
f) toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
g) wynagrodzenie zasadnicze brutto – 3600 zł. miesięcznie + dodatek za wysługę lat.
 
5)  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem  „Referent SPP”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych  w ogłoszeniu o naborze)
  • w terminie  do dnia  11.12.2017 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
  
Data: 30.11.2017 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij