Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat ANNA PIASARZEWSKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Anna Pisarzewska jest absolwentką studiów wyższych w zakresie ochrony środowiska, posiada tytuł naukowy doktora nauk rolniczych. Najlepiej zaprezentowała swoją kandydaturę w odniesieniu do wymagań na stanowisku pracy, tworzenia bazy informacyjnej niezbędnej do wykonywania czynności administracyjnych wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi zobowiązującymi organy samorządowe do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Piaseczno, 13.03.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora  w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.
  
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe,
b) staż pracy: 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: ukończone studia o kierunku ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwo lub geodezja, 
b) doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska,
c)  staż pracy administracji – 6 miesięcy,
d) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office,,
e) znajomość podstawowych aktów prawnych ochrony środowiska, w tym prawa wodnego,  ustawa o  samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,
f) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z charakteru pracy, umiejętność pracy  w zespole, łatwość w przyswajaniu wiedzy.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a)  naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
b)  koordynacja , nadzór nad  pracami związanymi z pozyskiwaniem niezbędnych danych do naliczania opłat,
c)  dokonywanie kontroli w zakresie prowadzonych spraw,
d)  współpraca z Wydziałem Finansowym.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca biurowa z obsługą komputera,
b) wyjazdy w teren niezależnie od pory roku,
c) bezpośredni kontakt z interesantami,
d) uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, warsztatach,
e) miejsce pracy – Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54, pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze, budynek posiada windę.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor – OŚR”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  28.02.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Piaseczno, 16.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij