Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor ds. rozliczeń i księgowości w Strefie Płatnego Parkowania w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat IWONA BORYCKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Iwona Borycka posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła szkolenie z zakresu księgowości. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością podstawowych zasad rachunkowości, co jest niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, 27.04.2018 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. rozliczeń i księgowości w Strefie Płatnego Parkowania w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Sierakowskiego 1 w Piasecznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko
 
Podinspektor  ds.  rozliczeń i księgowości w Strefie Płatnego Parkowania  w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego.
 
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe lub średnie,
b) staż pracy – 3 lata - wykształcenie średnie, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu, 
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie *)

* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość,
b) 3 lata doświadczenia zawodowego  na stanowisku  związanym z księgowością budżetową, rozliczaniem księgowym Strefy Płatnego Parkowania,
c) znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych i księgowych,,
d) znajomość  ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o drogach publicznych,
e) znajomość uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia  5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
f) umiejętność pracy pod wpływem stresu,
g)umiejętność analizy rachunkowej i księgowej, spostrzegawczość, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) rozliczanie, wprowadzanie, księgowanie i egzekucja opłat w Strefe Płatnego Parkowania,
b) obsługa reklamacji i korespondencji.
  
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe  znajdują się na parterze (ul.Sierakowskiego 1 w  Piasecznie),
c) bezpośredni kontakt z interesantami.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor SPP” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
  •  w terminie  do dnia  29.03.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij