Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat SYLWIA TRZOCH, KRĘPA

uzasadnienie wyboru Pani Sylwia Trzoch w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania pracodawcy określone w ogłoszeniu o naborze, uzyskując przy tym najwyższą ocenę – dokonaną przez komisję rekrutacyjną.

Piaseczno, dnia 16.05.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 PODINSPEKTOR – GGG (bazy danych)

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry nr dow. osob.

Godzina rozmowy kwalifikacyjnej

1

T.

Sylwia

613

11:00

2

J.

Piotr

194

11:10

3

S.

Marta

410

11:20

4

W.

Aleksandra

740

11:30

5

P.

Iwona

916

11:40

6

K.

Michał

325

11:50


Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 11.05.2018 r. (piątek) od godz. 11:00 (godziny ustalone dla poszczególnych osób wskazano powyżej)  w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  27.04.2018 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe
b) staż pracy: wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, informatyka,
b) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office,
c) znajomość podstawowych aktów prawnych  z zakresu gospodarki nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego,
d)  samodzielność, kreatywność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a)  obsługa kancelaryjna wydziału,
b)  monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na  pisma, wnioski, itp.
c)  prowadzenie i aktualizacja bazy danych gminnego zasobu nieruchomości,
d)  prowadzenie spraw związanych z budżetem wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca biurowa z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, budynek nie  posiada windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  (bazy danych)–  GGG  ”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  25.04.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 09.04.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij