Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontroler techniczny ds. obsługi monitoringu w Zespole ds. Obsługi Monitoringu Miejskiego - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Konkurs na stanowisko Kontroler techniczny ds. obsługi monitoringu miejskiego został unieważniony z powodu braku kandydatów.

Piaseczno, 18.06.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Kontroler techniczny ds. obsługi monitoringu w Zespole ds. Obsługi Monitoringu Miejskiego - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na stanowisko pracy – kontroler techniczny ds. obsługi monitoringu w Zespole ds. Obsługi Monitoringu Miejskiego.

Wymagania
niezbędne od Kandydata/ki na stanowisko operatora monitoringu:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. wykształcenie średnie,
 5. 3 lata stażu pracy.
 Wymagania dodatkowe: 
 1. nieposzlakowana opinia,
 2. niekaralność,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 4. podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office,
 5. dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, dokładność i zaangażowanie, operatywność oraz samodzielność w działaniu,
 8. spostrzegawczość,
 9. umiejętność pracy pod presją czasu,
 10. umiejętność koncentracji w długim okresie,
 11. podzielność uwagi,
 12. odporność na stres,
 13. szybkość działania,
 14. umiejętność kojarzenia faktów,
 15. doświadczenie w pracy na stanowisku operatora monitoringu miejskiego,
 16. umiejętność oceny i kwalifikacji zaobserwowanych zdarzeń,
 17. znajomość topografii Piaseczna.
 Zakres wykonywanych zadań:
 1. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu ochrony spokoju i porządku na terenie miasta;
 2. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu prewencyjnego zapobieżenia popełnianiu przestępstw, a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania;
 3. na żądanie organów uprawnionych, zabezpieczanie i udostępnianie nagrań oraz innej dokumentacji dowodowej systemu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania;
 4. zabezpieczanie od strony dowodowej i monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, do momentu przybycia właściwych służb, a także podczas wykonywania przez nich czynności;
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, ratowanie życia i zdrowia obywateli,
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.Kościuszki  5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 30.04.2018 r.   z dopiskiem  kontroler techniczny”  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij