Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Strażnik w Straży Miejskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia brak chętnych

Szczegóły

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Strażnika w Straży Miejskiej.

Strażnikiem może być osoba, która: (wymagania niezbędne):
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 21 lat życia,
 3. korzysta  z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. jest sprawna po względem fizycznym  i psychicznym,
 7. nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za ściągane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. ma  uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
 2.  prawo jazdy kat.B,
 3. obsługa komputera w zakresie MS Office,
 4. znajomość ustaw: o strażach gminnych, o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ruchu drogowym,
 5. znajomość topografii gminy Piaseczno,
 6. ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,
 7. mile widziana znajomość języków obcych,
 8. cechy osobowości: wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres.
Zakres wykonywanych zadań:
 1. ochrona porządku publicznego na terenie gminy Piaseczno,
 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę  o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 3. prace administracyjno-biurowe .
 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w terenie,
 2. praca biurowa z obsługą komputera,
 3. praca w systemie zmianowym.
Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV,)
- list motywacyjny,
- świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
- kopia dokumentu stwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu zawodowym lub takie, które kandydat uważa, że mogą być  istotne z punktu widzenia ubiegania się o zatrudnienie w Straży Miejskiej.   
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem - „Strażnik w Straży Miejskiej” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 • w terminie do dnia 30.05.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ponadto informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru bądź od daty unieważnienia konkursu.

Piaseczno, 08.05.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij