Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Konserwator w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Tomasz Walczak, Piaseczno

uzasadnienie wyboru dokonano wyboru

Szczegóły

stanowisko Konserwator w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Warszawska 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Konserwator w Wydziale Kadr i Administracji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Konserwator w Wydziale Kadr i Administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania niezbędne od kandydata na stanowisko Konserwatora:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie zasadnicze zawodowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne w zawodzie ślusarz, mechanik lub elektryk,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. umiejętność wykonywania czynności konserwatorskich i drobnych prac naprawczych w zakresie ślusarstwa, stolarstwa,
 4. niekaralność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. sumienność,
 7. rzetelność,
 8. uczciwość,
 9. wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa i nadzór nad budynkiem biurowym ul. Warszawska 1 polegający na:

1. Otwieraniu i zamykaniu budynku.

2. Utrzymaniu czystości przy wejściu głównym i wejściu bocznym.

3. Dokonywaniu drobnych napraw i konserwacji, montaż wyposażenia.

4. Codziennym roznoszeniu środków higienicznych do toalet i pomieszczeń socjalnych.

5.Przenoszeniu dokumentów i korespondencji pomiędzy obiektami Urzędu przy ul. Kościuszki 5 i Warszawska 1. 

6. Przynoszeniu/odnoszeniu dokumentów do/z archiwum. 

7. Dbałość o mienie i wszelkie przedmioty, dokumenty i wyposażenie znajdujące się w piwnicach i archiwach.

8. Wykonywanie ww. czynności w razie potrzeby w budynku Koniuszki 5.

9. Wykonywanie innych czynności na zlecenie Naczelnika Wydziału związanych ze stanowiskiem pracy (w ramach czynności konserwatorsko-gospodarczych).

10. Zastępstwo innych pracowników gospodarczych w trakcie ich nieobecności.

11. Zastępstwo kierowcy w czasie jego nieobecności.


Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. świadectwo szkolne,
 5. świadectwa pracy z  dotychczasowego zatrudnienia,
 6. oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 12.08. 2019 r. z dopiskiem „Konserwator - ADK” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, dnia 31.07.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij