Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Konkurs na członka Zarządu PCU Piaseczno Sp. z o.o.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Konkurs na członka Zarządu PCU Piaseczno Sp. z o.o.

miejsce pracy PCU Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert PCU Piaseczno

Treść

KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU PC-U Piaseczno Sp. o. o.
Działając na podstawie Uchwały nr 10/2019 z dnia 09 września 2019 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Usługowego Piaseczno Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000087343
ogłasza o wszczęciu postępowania konkursowego na stanowisko:
 
Członka Zarządu
spółki Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie
 
1. Kandydaci na funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Usługowego Piaseczno Sp. z o. o. powinni spełniać w dniu zgłoszenia następujące kryteria:

1) posiadać co najmniej tytuł magistra (lub tytuł równorzędny lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskany za granicą);
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
5) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
6) posiadać doświadczenie w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad podwykonawcami;
7) posiadać wiedzę w zakresie analizy finansowej inwestycji oraz finansów operacyjnych przedsiębiorstwa.

8) Dodatkowym atutem będą:
- Znajomość zagadnień w zakresie budowy sieci ciepłowniczej oraz zakładu produkcji ciepła systemowego
- Znajomość zagadnień w zakresie kogeneracji oraz produkcji ciepła z wykorzystaniem paliw nie kopalnych.
 
2. Każdy kandydat składa zgłoszenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na członka zarządu PC-U Piaseczno Sp z o. o.".
 
3. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze (pon - pt), w siedzibie Spółki PC-U Piaseczno Sp. z o. o., w  Piasecznie, przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie w godzinach 8 - 16.00.  Zgłoszenie można również przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Spółki:
PC-U Piaseczno Sp. z o. o.
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
w kopercie z dopiskiem "Konkurs na członka zarządu PC-U Piaseczno Sp z o. o."
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 października 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Spółki).
 
4. Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2)dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
3)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
4)oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki.
 
5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22 października 2019 roku.
 
6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w wyznaczonym i potwierdzonym z kandydatami terminie w siedzibie Spółki w terminie 28-31 października 2019 roku.

7. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 3. powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 
8. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu konkursowym.
 
9. W toku postępowania konkursowego kandydat może przedłożyć dodatkowe dokumenty lub może być poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w ogłoszeniu.
 
10. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.
 
12. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 
13. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe Piaseczno SP. z o. o. z  siedzibą w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, Piaseczno (05-500).  Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne.
 
14. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej: .https://www.pc-u.pl/
 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PC-U Piaseczno Sp. z  o. o.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij