Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Sprzątacz w Wydziale Kadr i Administracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Sprzątacz w Wydziale Kadr i Administracji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

 
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   
 
Sprzątacz  w  Wydziale Kadr i Administracji
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Sprzątacz  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
  6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
    w tym profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:                
a)  wykształcenie:  min.  podstawowe,
b)  staż pracy:      nie wymagany,
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) sumienność,
e) rzetelność,
f)  zaangażowanie w pracę,
g) obywatelstwo: polskie.
 
O ww.  stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej . 

Wymagania dodatkowe:
a) niekaralność,
b) uczciwość,
c) doświadczenie w pracy sprzątania biur.
 
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) codzienne sprzątanie pomieszczeń  biurowych, toalet,  ciągów     komunikacyjnych oraz schodów.
b) dwa razy w roku mycie okien w sprzątanych pomieszczeniach,
c)  odpowiedzialność za rzetelne i sumienne  wykonywanie obowiązków.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca fizyczna – wykonywanie czynności sprzątania,  zamiatania, mycia, polerowania, odkurzania, itp.
b) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia  biurowe – budynek III kondygnacyjny,
d) w budynku Urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) świadectwo szkolne,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności.
 
W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
Kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs –  Sprzątacz ADK” należy składać osobiście w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie  do dnia   10 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 24.06.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij