Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

„Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 EURO na wykonanie operatów szacunkowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na wykonanie operatów szacunkowych

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelarii ogólna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przesłać e-mailem na adres: stefanska@piaseczno.eu

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

                                                                                                                      Piaseczno, 2017-02-10

GGG.680.62.2015.ES

Protokół z udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie 5 szt. operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości przygotowano zapytanie ofertowe Nr GGG.680.49.2017.ES z dnia 02.02.2017 r.

Przedmiotowe zapytanie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz przesłano do 7 firm/rzeczoznawców, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do dnia 09.02.2017 r. do godz. 16.00 wpłynęło 11 następujących ofert:

 1. Rzeczoznawstwo Majątkowe S.C. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak ul. Ołówkowa 1D m 56, 05-800 Pruszków, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 3.038,10 zł z terminem realizacji  14 dni od podpisania umowy,
 2. ANKOR mgr inż. Andrzej Korniluk Al. KEN 85/22 02-777 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 2.644,50 zł z terminem realizacji  21 dni od odebrania zlecenia,
 3. Piotr Rogowski Rzeczoznawca majątkowy, ul. Obywatelska 11 m 28, 02-409 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 4.500,00 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy,
 4. Przedsiębiorstwo Handlowe EKO Jerzy Brzozowski, ul. Sękocińska 13, 05-090 Raszyn, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 5.412,00 zł z terminem realizacji 7 dni od daty otrzymania zlecenia i wraz z kompletem dokumentów określających przedmiot wyceny,
 5. Włodzimierz Sobański Rzeczoznawca majątkowy, Al. Rzeczypospolitej 33/10, 02-972 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 7.380,00 zł z terminem realizacji 1 miesiąca od zlecenia,
 6. GA COREN Kwiecień Anita Spółka jawna Kępa Okrzewska 22, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 3.900,00 zł,
 7. ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Ewa Boguszewska, ul. Czerniakowska 26a/22, 00-714 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 3.275,00 zł z terminem realizacji  14 dni od podpisania umowy,
 8. Wycena Nieruchomości Beata Patej, ul. Gen. D. Chłapowskiego 14a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 2.337,00 zł z terminem realizacji  30 dni od podpisania umowy i uzyskania niezbędnych dokumentów,
 9. POINTS Jarosław Strzeszyński, ul. Korotyńskiego 23 lok. 8, 02-123 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 2.521,50 zł z terminem realizacji  14 dni od podpisania umowy,
 10. Rzeczoznawca majątkowy Dorota Fedyna, ul. Jagny 6, 02-406 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 3.300,00 zł z terminem realizacji  8-12 dni, 
 11. PRETINUM  Nieruchomości Artur Wolski, ul. Pełczyńskiego 19 m 8, 01-471 Warszawa, wykonanie operatów za łączną cenę brutto 2.300,00 zł z terminem realizacji 2 tygodnie od podpisania umowy.

Z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, firma PRETINUM Nieruchomości Artur Wolski,
ul. Pełczyńskiego 19 m 8, 01-471 Warszawa
została wybrana wykonawcą. Zamówienie na wykonanie operatów szacunkowych zostanie udzielone zgodnie z zapytaniem ofertowym
Nr GGG.680.49.2017.ES z dnia 02.02.2017 r.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe z dnia Nr GGG.680.49.2017.ES z dnia 02.02.2017 r.

2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania

3. Złożone oferty ( 11 szt.)

Treść

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno GGG.0050.9.2017 z dnia 02.02.2017 r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zwracamy się
z zapytaniem ofertowym o cenę na  wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, które gmina planuje nabyć oraz wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu (chodnik).                                         

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających

1.wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działki nr działki nr ew. 52 i 53 o pow. łącznej 1695 m2, przeznaczone w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w części pod tereny zieleni publicznej, zabudowanej budynkiem, w którym prowadzona jest działalność oświatowa – przedszkole niepubliczne, w celu ustalenia ceny wykupu,

2.wartość rynkową nieruchomości lokalowych:

- lokal mieszkalny położony w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 32B m 32 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym posadowionym na działce nr  ewid. 15 w obr. 16 m. Piaseczno,

- lokal mieszkalny położony w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 5 m 1 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym posadowionym na działce nr  ewid. 8 w obr. 17 m. Piaseczno,

- lokal mieszkalny położony w Piasecznie przy ul. Strusiej 7 m 51 kl. D zlokalizowany w budynku wielorodzinnym posadowionym na działce nr  ewid. 8/8 w obr. 13 m. Piaseczno,

3.wysokość odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez gminę z części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr  3 i 5, położone przy ul. Kauna w obr. 42 miasta Piaseczno (chodnik).

Prosimy o podanie ceny brutto i terminu wykonania operatów szacunkowych.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2017 r. do godz. 16.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przesłać e-mailem:  stefanska@piaseczno.eu

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Emilia Stefańska
tel. 22 70-17-523, pok. 70.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij