Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zapytanie ofertowe do kwoty 14.000 EURO na: ,,Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D".

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 14.000 EURO na: ,,Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D".

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Protokół z udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 Euro na: opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D.

Treść

Zapytanie ofertowe do kwoty 14.000 EURO

I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:

,,Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D".

Proszę o złożenie oferty wraz z załącznikami do dnia 13.04.2017r. do godz. 1600
w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie (z dopiskiem Wydział Inwestycji - nazwa przedmiotu zapytania ofertowego).

Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest:

Elżbieta Machowska - tel. /22/ 70-17-645, e-mail: machowska@piaseczno.eu

II. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie  - zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A"

W załączeniu następujące dokumenty:

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik ,,A”
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oferty Jednostki Projektowej
  4. Mapa z MPZP określająca zakres opracowania
  5. Wymagania, jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia ulicznego.
  6. Wypis i Wyrys z MPZP nr 21/2017 z dnia 24.01.2017r.
  7. Wypis i Wyrys z MPZP nr 73/2017 z dnia 20-02-2017r.
  8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
III. Termin realizacji zamówienia:

Termin opracowania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie z wizualizacją 3D wraz z określeniem szacunkowych kosztów na opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji:

a)      2 miesiące od daty zawarcia Umowy - przekazanie do weryfikacji 1 kpl. opracowanej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeprowadzenie przez Jednostkę Projektową prezentacji w siedzibie Zamawiającego.

b)      3 miesiące od daty zawarcia umowy - ostateczny termin realizacji Przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie przez Jednostkę Projektową prezentacji w siedzibie Zamawiającego.


IV. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

4.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

1)  Ceny ofertowej podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażonej w PLN – maksymalnie
60 pkt. Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

(Najniższa cena ofertowa brutto/cena oferty badanej brutto) x 60 punktów;

2)  Propozycja zagospodarowania terenu – maksymalnie 40 pkt.

Propozycja zagospodarowania terenu zostanie oceniona w skali punktowej w sposób następujący:

a)    maksymalnie 10 punktów – walory rozwiązań koncepcji – atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno - urbanistycznych w odniesieniu do potrzeb mieszkańców;

b)   maksymalnie 10 punktów – walory rozwiązań koncepcji, – jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz krajobrazowych z ul. Jana Pawła II, ul. Nadarzyńską i nowoprojektowaną ul. Żytnią i ,,Traktem nad Perełką" w zakresie spójności koncepcji z otoczeniem;

c)    maksymalnie 20 punktów – wykorzystanie/zastosowanie w maksymalnym stopniu zagospodarowania terenu targowiska miejskiego w zakresie planowanych dwóch funkcji użytkowych tzn. pod potrzeby targowiska oraz placu przeznaczonego pod imprezy.

4.2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert.

Załączniki

OPZ - ZAŁ. A pdf, 453 kB metryczka
WZÓR UMOWY pdf, 329 kB metryczka
MAPA z MPZP jpg, 1.27 MB metryczka
WYMAGANIA jpg, 471 kB metryczka
WYKAZ OSÓB pdf, 57 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij