Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Spr. 147/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 147/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

RZP.271.147.2018.IT.363                                                                        Piaseczno 01.03.2019r.
Strona internetowa
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno”.Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w/w przetarg w Części II wygrała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno za cenę brutto 6 871 955,82 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 104/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.02.2019r. oraz Uchwałą nr 105/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029 Zamawiający zwiększył środki w budżecie na wyżej wymienione zadanie.

Oferta w Części II została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium: cena - 60 pkt, realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 5 – 40 pkt, co daje łączną punktację 100 pkt.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Otrzymują:

1)       Strona internetowa

2) RZP a/a

RZP.271.147.2018.IT.156                                                                        Piaseczno 29.01.2019r.
Strona internetowa
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno”.1. Zamawiający zawiadamia, że w/w przetarg został unieważniony w Części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno wynosi 12 685 858,07 zł brutto przewyższa kwotę 3 222 000,00 zł, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia.

a)      Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno, po przeliczeniu punktów wg określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, uzyskała w kryterium: cena - 59,63 pkt, realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 5 – 40 pkt, co daje łączną punktację 99,63 pkt.

b)      Oferta firmy JARPER Sp. z o.o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska po przeliczeniu punktów wg określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, uzyskała w kryterium: cena - 60 pkt, realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 5 – 20 pkt, co daje łączną punktację 80 pkt.

2. Zamawiający zawiadamia, że w/w przetarg został unieważniony w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka wynosi 42 446 980,93 zł brutto przewyższa kwotę 10 422 000,00 zł, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia.

a)      Oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka, po przeliczeniu punktów wg określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, uzyskała w kryterium: cena – 48,09 pkt, realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 5 – 40 pkt, co daje łączną punktację 88,09 pkt.

b)      Oferta firmy JARPER Sp. z o.o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska po przeliczeniu punktów wg określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, uzyskała w kryterium: cena - 60 pkt, realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 5 – 12 pkt, co daje łączną punktację 72 pkt.

3. Zamawiający zawiadamia, że w/w przetarg został unieważniony w Części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno wynosi 2 624 400,00 zł brutto przewyższa kwotę 1 140 000,00 zł, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Otrzymują:

1)       Strona internetowa

2)       RZP a/a

Treść

Załączniki

SIWZ doc, 334 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij