W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Spr. 106/2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid na budynku UM i GP Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid na budynku UM i GP Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja”
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy Spr. 106/2020
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

unieważnienie

unieważnienie

RZP.271.106.2020.IM.1949                                            Piaseczno 24.11.2020 r.

 

 

 

Strona internetowa

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid  na budynku UMiG Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja”.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia, że w/w przetarg wygrała firma: SOLARTIME Justyna Pająk, Ul. Kilińskiego 5, 26-630 Jedlnia – Letnisko za cenę ryczałtową brutto 136.729,26 zł. 

 

Oferta otrzymała w kryterium: cena – 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt określonych w SIWZ. Łączna ilość punktów 100 pkt. 

 

 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strona internetowa

2.       RZP a/a


RZP.271.106.2020.IM.2258                                            Piaseczno 31.12.2020 r.

                                                                       

 

                                     Strona internetowa

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid  na budynku UMiGP Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja””.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia, że zgodnie z oświadczeniem złożonym na posiedzeniu KIO w dniu 21.12.2020 r. (Sygn. dot. KIO 3144/20) Zamawiający uwzględnił odwołanie i powtórzył czynność oceny i badania złożonych ofert. 

W wyniku powtórzenia czynności Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający unieważnia postępowanie także na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z powodu rozbieżnych zapisów w zakresie wymagań technicznych nie ma możliwości wyboru wykonawcy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania stron z zachowaniem zasad proporcjonalności i przejrzystości. Dla przykładu zgodnie ze STWiOR strona 10:

- wymagano panelu o mocy na poziomie 335 określając ją w STC

- należy zastosować panel monokrystaliczny

- sprawność panelu określono na nie mniejszą niż 15%.

Natomiast Program funkcjonalno – użytkowy w pkt 3.1.3.1 stwierdza, że:

- wymagano zastosowania paneli polikrystalicznych

- wymagano sprawność paneli nie mniejszą niż 19%

- nie określono dla jakiej mocy i dla jakich warunków Zamawiający będzie oceniał panele czy dla STC czy dla NOCT. 

Powyższe rozbieżności stanowią o braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Otrzymują:

1.       RZP w/m

2.       Strona internetowa.

Treść

Załączniki

SIWZ. doc, 269 kB
Wzór umowy. pdf, 605 kB
STWIOR. pdf, 737 kB
Rzut dachu. pdf, 134 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane