Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zorganizowanie 14 - dniowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno

zamówienie na Zorganizowanie 14 - dniowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno

nr sprawy Spr. 27/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2020r.

zamówienie na Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2020r.

nr sprawy Spr. 17/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz przy ul. Warszawskiej 1 w 2020 roku

zamówienie na Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz przy ul. Warszawskiej 1 w 2020 roku

nr sprawy Spr. 25/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: „Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50 ".

zamówienie na „Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50 ".

nr sprawy spr.21/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Utrzymanie dróg gminnych - profilowanie dróg ”

zamówienie na „Utrzymanie dróg gminnych - profilowanie dróg ”

nr sprawy spr.26/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Budowę parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

zamówienie na „Budowę parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

nr sprawy SPR. 23/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Książkomat dla Biblioteki Publicznej

zamówienie na Książkomat dla Biblioteki Publicznej

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.

zamówienie na Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.

nr sprawy IDR.7013.80.2020.KM.2928

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - kancelaria

zamówienie na: Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie

zamówienie na Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie

nr sprawy Spr. 20/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb gminy Piaseczno

zamówienie na Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb gminy Piaseczno

nr sprawy spr 18 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej oraz numerycznego modelu terenu na podstawie skaningu laserowego dla obszaru administracyjnego gminy Piaseczno.

zamówienie na Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej oraz numerycznego modelu terenu na podstawie skaningu laserowego dla obszaru administracyjnego gminy Piaseczno.

nr sprawy spr 22 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku tzw. „Domu Zośki” położonego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku „Dom Zośki”-prace projektowe + realizacja”.

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku tzw. „Domu Zośki” położonego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku „Dom Zośki”-prace projektowe + realizacja”.

nr sprawy Spr. 19/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Zapytanie ofertowe pn. Usuwanie pojazdów z dróg, umieszczenie ich na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego"

zamówienie na Zapytanie ofertowe pn. Usuwanie pojazdów z dróg, umieszczenie ich na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego"

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej 3.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Piaseczno - kancelaria lub mailowo

zamówienie na: wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na przedłużeniu ulicy Cyraneczki w kierunku ulicy Kuropatwy.

zamówienie na wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na przedłużeniu ulicy Cyraneczki w kierunku ulicy Kuropatwy.

nr sprawy MT.7011.41.2020.DKu

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczo - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie

zamówienie na Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie

nr sprawy INW.7021.109.2020.RR.89

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: „Remont ul. Marka Grechuty w Chylicach”.

zamówienie na „Remont ul. Marka Grechuty w Chylicach”.

nr sprawy SPR. 11/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: „Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków Urocze - odc. od km 0+375 do km 0+600”.

zamówienie na „Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków Urocze - odc. od km 0+375 do km 0+600”.

nr sprawy Spr. 15/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Remont parteru budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie

zamówienie na Remont parteru budynku przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie

nr sprawy INW.7011.109.2019.MS.70

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

zamówienie na: „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Piaseczno ”

zamówienie na „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Piaseczno ”

nr sprawy 13/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu parter

zamówienie na: Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno

zamówienie na Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 12/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ”

zamówienie na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ”

nr sprawy spr.9/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: sadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020r., na terenie Gminy Piaseczno.

zamówienie na sadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020r., na terenie Gminy Piaseczno.

nr sprawy UTP.7021.2.6.2020.MS

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

zamówienie na: Remont nawierzchni ulicy Brzózek w Chojnowie.

zamówienie na Remont nawierzchni ulicy Brzózek w Chojnowie.

nr sprawy spr 10 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”

zamówienie na „Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”

nr sprawy spr.4/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij