Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

zamówienie na Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

nr sprawy Spr. 47/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj.

zamówienie na Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj.

nr sprawy spr.46/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: Budowa ulicy Szkolnej w Piasecznie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy

zamówienie na Budowa ulicy Szkolnej w Piasecznie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy

nr sprawy 45 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Budowę bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.

zamówienie na Budowę bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.

nr sprawy Spr. 44/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 53 w Piasecznie nr dz. ew 11

zamówienie na Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 53 w Piasecznie nr dz. ew 11

nr sprawy Spr. 43/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

zamówienie na „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

nr sprawy SPR. 24/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie - etap I

zamówienie na Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie - etap I

nr sprawy Spr. 39/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu, przy ul. Sowiej”.

zamówienie na „Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu, przy ul. Sowiej”.

nr sprawy Spr.38/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie".

nr sprawy Spr. 48/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Budowa mostu wraz z budową i przebudową chodników, budową oświetlenia i przebudową sieci teletechnicznej w rejonie Parku w Piasecznie

zamówienie na Budowa mostu wraz z budową i przebudową chodników, budową oświetlenia i przebudową sieci teletechnicznej w rejonie Parku w Piasecznie

nr sprawy 37 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Budowa ul. Żytniej w Piasecznie

zamówienie na Budowa ul. Żytniej w Piasecznie

nr sprawy 41 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Leśnej 20 w Żabieńcu w formule zaprojektuj i wybuduj

zamówienie na Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Leśnej 20 w Żabieńcu w formule zaprojektuj i wybuduj

nr sprawy Spr. 35/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Wykonanie usługi sprzątania Toalety publicznej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

zamówienie na Wykonanie usługi sprzątania Toalety publicznej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

nr sprawy UTP.7021.153.VK.2018

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej

zamówienie na Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej

zamawiający Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Zakup i dostawę elementów małej architektury.

zamówienie na Zakup i dostawę elementów małej architektury.

nr sprawy UTP.7021.95.2018.MS

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub drogą pocztową na adres urzędu.

zamówienie na: „Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.”

zamówienie na „Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.”

nr sprawy Spr.34/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: Budowę odwodnienia ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą w Piasecznie.

zamówienie na Budowę odwodnienia ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą w Piasecznie.

nr sprawy Spr. 36/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym

nr sprawy Spr. 31/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

zamówienie na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO na: rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy łączącej ulicę Bema z ulicą Poniatowskiego w Piasecznie o długości 292 mb. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

zamówienie na Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy łączącej ulicę Bema z ulicą Poniatowskiego w Piasecznie o długości 292 mb. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

nr sprawy IT.7011.5.2018.DK.161

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na: rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7

zamówienie na rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 Euro na: rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7.

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie

zamówienie na modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro na: "Modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie"

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach / wariant nr 1 i wariant nr 2/.

zamówienie na Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach / wariant nr 1 i wariant nr 2/.

nr sprawy 33 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej pod nazwą Dzień energii

zamówienie na Zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej pod nazwą Dzień energii

nr sprawy OŚR.271.2.2018.ML

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Budowę ul. Śląskiej w Piasecznie”.

zamówienie na „Budowę ul. Śląskiej w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 32/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij