Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: „ Frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe.”

zamówienie na „ Frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe.”

nr sprawy spr.73/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Remont nawierzchni ciągu pieszego w Żabieńcu

zamówienie na Remont nawierzchni ciągu pieszego w Żabieńcu

nr sprawy spr 71 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania w ramach zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu".

zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania w ramach zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu".

nr sprawy 72 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Zakup kotar wewnętrznych na halę sportową- 2 szt. dla GOSIR-u w Piasecznie.

zamówienie na Zakup kotar wewnętrznych na halę sportową- 2 szt. dla GOSIR-u w Piasecznie.

nr sprawy spr.67/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w gminie Piaseczno".

zamówienie na Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w gminie Piaseczno".

nr sprawy spr 70 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym w ramach zadania: "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym"

zamówienie na Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym w ramach zadania: "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym"

nr sprawy Spr. 68/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: "Remont boiska typu Orlik w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17"

zamówienie na "Remont boiska typu Orlik w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17"

nr sprawy spr.65/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wymianę sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu.

zamówienie na Wymianę sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu.

nr sprawy INW.7021.109.2020.LR.306

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych”

zamówienie na Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych”

nr sprawy spr.69/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznych MGOPS z terenu gminy Piaseczno

zamówienie na Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznych MGOPS z terenu gminy Piaseczno

nr sprawy spr 66 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: wykonanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Starochylicką ( na wysokości skrzyżowania z ul. Sielską) w Chylicach z ul. Wschodnią w Chyliczkach z przejściem nad rzeką Jeziorką, Gmina Piaseczno.

zamówienie na wykonanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Starochylicką ( na wysokości skrzyżowania z ul. Sielską) w Chylicach z ul. Wschodnią w Chyliczkach z przejściem nad rzeką Jeziorką, Gmina Piaseczno.

nr sprawy MT.7011.177.2020.ŁW

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym"

zamówienie na Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym"

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert UMiGP kancelaria lub mailowo

zamówienie na: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 36 miesięcy

zamówienie na Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 36 miesięcy

nr sprawy Spr. 56/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

zamówienie na: „Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania na określonych ciągach ulic w związku z wyznaczeniem szlaków rowerowych w ramach zadania: „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

zamówienie na „Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania na określonych ciągach ulic w związku z wyznaczeniem szlaków rowerowych w ramach zadania: „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

nr sprawy SPR. 63/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Budowa drogi gminnej ul. Irysów i ul. 2KDD w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, w ramach zadania „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów".

zamówienie na Budowa drogi gminnej ul. Irysów i ul. 2KDD w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, w ramach zadania „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów".

nr sprawy spr 62 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Dostawa, instalacja, uruchomienie i kompleksowa eksploatacja stacji „Słowicza” w systemie „Piaseczyński Rower Miejski” w Piasecznie

zamówienie na Dostawa, instalacja, uruchomienie i kompleksowa eksploatacja stacji „Słowicza” w systemie „Piaseczyński Rower Miejski” w Piasecznie

nr sprawy Spr. 64/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: „Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych w Kamionce.”

zamówienie na „Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych w Kamionce.”

nr sprawy spr.61/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wymianę sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu.

zamówienie na Wymianę sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu.

nr sprawy INW.7021.109.2020.LR.280

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Głównej 48 w Żabieńcu

zamówienie na Rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Głównej 48 w Żabieńcu

nr sprawy INW.6741.2.2020.RR.276

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu lub Kancelaria UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

zamówienie na: „Dostawę żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym”

zamówienie na „Dostawę żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym”

nr sprawy SPR. 59/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: „Rozbudowę drogi gminnej ul.1KUL w Piasecznie w ramach zadania: "Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie".

zamówienie na „Rozbudowę drogi gminnej ul.1KUL w Piasecznie w ramach zadania: "Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie".

nr sprawy Spr. 58/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową 79 do Ronda Solidarności w ramach zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK 79) do 0+727 ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno "

zamówienie na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową 79 do Ronda Solidarności w ramach zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK 79) do 0+727 ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno "

nr sprawy spr.57/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne.

zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne.

nr sprawy IDR.7011.5.2020.TM.198

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

zamówienie na Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

nr sprawy INW.7011.4.2020.RR.244

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie lub na adres: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy ADK.341.7.2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: maria.patocka@piaseczno.eu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij