Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym

nr sprawy Spr. 31/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

zamówienie na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO na: rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 10 w Piasecznie

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy łączącej ulicę Bema z ulicą Poniatowskiego w Piasecznie o długości 292 mb. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

zamówienie na Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy łączącej ulicę Bema z ulicą Poniatowskiego w Piasecznie o długości 292 mb. wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

nr sprawy IT.7011.5.2018.DK.161

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na: rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7

zamówienie na rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 Euro na: rekonstrukcję tarasów w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 7.

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie

zamówienie na modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro na: "Modernizację oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie"

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach / wariant nr 1 i wariant nr 2/.

zamówienie na Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach / wariant nr 1 i wariant nr 2/.

nr sprawy 33 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej pod nazwą Dzień energii

zamówienie na Zrealizowanie na terenie gminy Piaseczno imprezy edukacyjno – informacyjnej pod nazwą Dzień energii

nr sprawy OŚR.271.2.2018.ML

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Budowę ul. Śląskiej w Piasecznie”.

zamówienie na „Budowę ul. Śląskiej w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 32/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: "Budowę odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce".

zamówienie na "Budowę odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce".

nr sprawy SPR. 28/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie gminy Piaseczno

zamówienie na Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 27/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie".

nr sprawy Spr.30/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 7

zamówienie na: „ Konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych.”

zamówienie na „ Konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych.”

nr sprawy Spr.26/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: Budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie po południowej stronie linii wąskotorowej w formule zaprojektuj i wybuduj

zamówienie na Budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie po południowej stronie linii wąskotorowej w formule zaprojektuj i wybuduj

nr sprawy Spr. 23/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Czarnieckiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

zamówienie na „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Czarnieckiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

nr sprawy Spr.22/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Remonty bieżące nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych”.

zamówienie na „Remonty bieżące nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych”.

nr sprawy SPR. 20/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Zagospodarowanie skweru przy Straży Miejskiej pomiędzy budynkiem Przystanek Kultura a budynkiem UMiGP wraz z budową sieci elektroenergetycznej z przyłączem

zamówienie na Zagospodarowanie skweru przy Straży Miejskiej pomiędzy budynkiem Przystanek Kultura a budynkiem UMiGP wraz z budową sieci elektroenergetycznej z przyłączem

nr sprawy Spr. 19/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno”.

zamówienie na „Konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno”.

nr sprawy SPR. 16/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: „ Wykonanie i pielęgnacja nawierzchni typu Hanse Grand ”.

zamówienie na „ Wykonanie i pielęgnacja nawierzchni typu Hanse Grand ”.

nr sprawy Spr.18/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: Budowa i serwis oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaseczno

zamówienie na Budowa i serwis oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaseczno

nr sprawy 17 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie".

nr sprawy spr.14/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie”.

zamówienie na „Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 8/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób liniami transportu publicznego P-1 i P-2 na terenie Piaseczna

zamówienie na Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób liniami transportu publicznego P-1 i P-2 na terenie Piaseczna

nr sprawy 25 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 162/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „ Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno "

zamówienie na „ Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno "

nr sprawy Spr.10/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno

zamówienie na Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 15/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij